Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Beuningen

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0209/manifest_STRI2012_0209.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-vadf
NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe
NL.IMRO.0209.BPOldenTempel-vadf
NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-vadf
NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-vadf
NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-onhe
NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-dfva
NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-onhe
NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-vadf
NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-onhe
NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-vadf
NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-onhe
NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-dfva
NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-onhe
NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-dfva
NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-onhe
NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-dfva
NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-dfva
NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-onhe
NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-vadf
NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-onhe
NL.IMRO.0209.art322hutgraaf-vadf
NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-dfva
NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-onhe
NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vadf
NL.IMRO.0209.BPbunswaard-onhe
NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-dfva
NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-onhe
NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-dfva
NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-onhe
NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-dfva
NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-onhe
NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-dfva
NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-onhe
NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-dfva
NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-onhe
NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve1-dfva
NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-dfva
NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-dfva
NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-onhe
NL.IMRO.0209.VBvHeemstraweg5aEW-ow01
NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-dfva
NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-onhe
NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-vadf
NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-onhe
NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-vadf
NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-onhe
NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-onhe
NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-dfva
NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-vadf
NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-vadf
NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-onhe
NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-dfva
NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-onhe
NL.IMRO.0209.WPBdedabbertjes-vadf
NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-dfva
NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-onhe
NL.IMRO.0209.BPSportpark-onhe
NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-dfva
NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-onhe
NL.IMRO.0209.BPJonkerstraat-onhe
NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-dfva
NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-df01
NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-onhe
NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-vadf
NL.IMRO.0209.537-onhe
NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-vadf
NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-onhe
NL.IMRO.0209.SVgemBeuningen-dfva
NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-vadf
NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-onhe
NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-onhe
NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-vadf
NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-onhe
NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-vadf
NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-onhe
NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-onhe
NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf
NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-vadf
NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-onhe
NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vadf
NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vad2
NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-GU01
NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-vadf
NL.IMRO.0209.BPPetronella-vadf
NL.IMRO.0209.BPPetronella-onhe
NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-vadf
NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-onhe
NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-vadf
NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-onhe
NL.IMRO.0209.TAbouwbordleigraaf-vadf
NL.IMRO.0209.bptracebesluitA50-va01
NL.IMRO.0209.BPpostkantoorstr9-vadf
NL.IMRO.0209.TAbordschoenaker-vadf
NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-vadf
NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vadf
NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-gu01
NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win-vadf
NL.IMRO.0209.TAdorpssingel3bord-vadf
NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-vadf
NL.IMRO.0209.WPBPoelsestraat1ab-OW01
NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-vadf
NL.IMRO.0209.BPpoelsestraat1ab-vadf
NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vad2
NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-gu02
NL.IMRO.0209.BPkloosterstraat14-vadf
NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-vadf
NL.IMRO.0209.BPherzroozenburg-dfva
NL.IMRO.0209.BPambulancepostbeu-vadf
NL.IMRO.0209.WPBlagunesingel18-vadf
NL.IMRO.0209.WPBpoelsestrlangs2-vadf
NL.IMRO.0209.BPsteeg4ewijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPherzreekstwolfsb-vadf
NL.IMRO.0209.BPvHeemstr20Ewijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPvdMarckstraWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu-vadf
NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-vad2
NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b-vadf
NL.IMRO.0209.BPreconVHwegWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.WPBgheuvelklimpark-vadf
NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-vadf
NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael-vadf
NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win-vadf
NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt-dfva
NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-vadf
NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36-vadf
NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014-vadf
NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win-vadf
NL.IMRO.0209.Koningstr11-dfva
NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-vadf
NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-vadf
NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win-vadf
NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-VADF
NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins-vadf
NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu-vadf
NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vadf
NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen-vadf
NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-vadf
NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5-vadf
NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win-vadf
NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-vadf
NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins-vadf
NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw-vadf
NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw-vadf
NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw-ow02
NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-vadf
NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va02
NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va03
NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke-vadf
NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-vadf
NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPFruithof-vadf
NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN-vadf
NL.IMRO.0209.BPkoningstr39ewijk-vo01
NL.IMRO.0209.BPVmSchlJulianastr-ow01
NL.IMRO.0209.BPVmSchlJulianastr-vadf
NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win-vadf
NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss-vadf
NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-vadf
NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-vadf
NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-vadf
NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017-vadf
NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN-vadf
NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn-vadf
NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We-vadf
NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vadf
NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.BPScharsestr4Weurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPKoningstrtongBng-va01
NL.IMRO.0209.BPVeluwstrt1212AEW-vadf
NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-vadf
NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-gu01
NL.IMRO.0209.EPH1keizershoeve2-vadf
NL.IMRO.0209.BPzstructuurweg-vadf
NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall-vadf
NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu-VO01
NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu-OW01
NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPwilhelmi116beu-vadf
NL.IMRO.0209.BPKlaphkstrOng1602-vadf
NL.IMRO.0209.BPRuyterparkWeurt-vadf
NL.IMRO.0209.BPWrdhuiznstrt3BEU-ow01
NL.IMRO.0209.BPWrdhuiznstrt3BEU-vadf
NL.IMRO.0209.VanHeemstrweg38Beu-ow01
NL.IMRO.0209.VanHeemstrweg38Beu-vadf
NL.IMRO.0209.WPElsenpas1Ewijk-vadf
NL.IMRO.0209.WPBzonFicary-vadf
NL.IMRO.0209.WPBzonSchoenaker-vadf
NL.IMRO.0209.OVZonneparkBroek-vadf
NL.IMRO.0209.WPBzonA73-vadf
NL.IMRO.0209.BPKoningstr2931Ew-ow01
NL.IMRO.0209.BPKoningstr2931Ew-vadf
NL.IMRO.0209.BPWindpkBeuningen-ow01
NL.IMRO.0209.BPWindpkBeuningen-vadf
NL.IMRO.0209.BPEcowieckEw-vadf
NL.IMRO.0209.BPVordngstrOng2590-ow01
NL.IMRO.0209.BPVordngstrOng2590-vadf
NL.IMRO.0209.OVgemBeuningen-ONTW
NL.IMRO.0209.OVgemBeuningen-vadf
NL.IMRO.0209.BPKoningstr27cEw-vadf
NL.IMRO.0209.BPBalmerd1212ABbeu-vadf
NL.IMRO.0209.Veluwstraat16A-ow01
NL.IMRO.0209.Veluwstraat16A-vadf
NL.IMRO.0209.BPleegstraatWin-ow01
NL.IMRO.0209.BPleegstraatWin-vadf
NL.IMRO.0209.BPHutgraaf2Beuning-ow01
NL.IMRO.0209.BPHutgraaf2Beuning-vadf
NL.IMRO.0209.BPKoningstraat16EW-ow01
NL.IMRO.0209.BPKoningstraat16EW-vadf
NL.IMRO.0209.BPPlakstraat8aWins-ow01
NL.IMRO.0209.BPplakstr10winss-vadf
NL.IMRO.0209.BPHogeWoerd-ow01
NL.IMRO.0209.BPHogeWoerd-vadf
NL.IMRO.0209.BPGezheidscentrWin-ow01
NL.IMRO.0209.BPGezheidscentrWin-vadf
NL.IMRO.0209.BPdeijnschstr3Win-ow01
NL.IMRO.0209.BPdeijnschstr3Win-vadf
NL.IMRO.0209.BPKenNotSteRstrWIN-OW01
NL.IMRO.0209.BPDam8Ew-ow01
NL.IMRO.0209.BPDam8Ew-vadf
NL.IMRO.0209.BPrandzoneEwijk-ow01
NL.IMRO.0209.BPrandzoneEwijk-vadf
NL.IMRO.0209.WPBFazantlaan62BEU-vadf
NL.IMRO.0209.BPKlaphkstrOng2439-ow01
NL.IMRO.0209.BPdeijnschstr14Win-ow01
NL.IMRO.0209.VBAsdonck22-vadf
NL.IMRO.0209.WPBKoningstr55WIN-vadf