Plannen zoeken


x
De aangewezen plek is gemarkeerd met
De kaart is ingezoomd naar {{locatieModel.locatie.weergavenaam}}, maar dat is niet specifiek genoeg om een plan te vinden. Vul een adres in met huisnummer, of wijs een plek aan op de kaart. Op deze plek een plan kiezen.

Terug naar zoeken

Een plan kiezen

{{locatieModel.locatie.weergavenaam}}

Op de gemarkeerde plek bevinden zich {{planModel.planalysis.getNumPlannenText()}}. Kies een plan om te bekijken.

Plannen zoeken


x
Vul het identificatienummer of de naam van het plan in (een deel van de naam mag ook). eventueel aangevuld met extra zoekwoorden.
Verkeerde zoektekst. De identificatie van een plan begint altijd met: NL.IMRO.
Te weinig tekens om te kunnen zoeken. Tenminste NL.IMRO. en daarachter 4 cijfers zijn nodig.
{{planModel.s}}: te weinig letters om te kunnen zoeken. Tenminste 4 letters zijn nodig.
Geen plannen gevonden waarvan de identificatie begint met: {{planModel.s}}
Geen plannen gevonden met {{planModel.s}} in de naam.
Te veel plannen gevonden met {{planModel.s}} in de naam. Heeft de naam nog meer letters?
Wel plannen gevonden met {{planModel.warning.split(":")[1]}} in de naam, maar niet in combinatie met de zoekterm {{planModel.warning.split(":")[2]}}.

Terug naar zoeken

Zoek op kenmerken

{{criteriaModel.planStatus}} × {{criteriaModel.planType}} × {{criteriaModel.gemeente.name}} × {{criteriaModel.provincie.name}} × rijksoverheid × {{criteriaModel.sliderOptions.translate(criteriaModel.startPeriod)}} - {{criteriaModel.sliderOptions.translate(criteriaModel.endPeriod)}} ×

{{criteriaModel.plannen.length == 1? "1 plan voldoet": criteriaModel.plannen.length + " plannen voldoen"}} aan de gekozen combinatie van kenmerken:

Zoek plannen op basis van kenmerken. Hoe specifieker de combinatie van kenmerken, des te kleiner het aantal gevonden plannen.
Geen plannen gevonden met de gekozen combinatie van kenmerken. Verwijder één of meer kenmerken uit de zoekcombinatie, of begin opnieuw.
De gekozen combinatie van kenmerken levert meer dan 2000 plannen op. Dat zijn er teveel om te tonen. Verfijn de zoekcombinatie, of begin opnieuw.
Type plan
Planeigenaar
Planstatus
Periode
RD-coördinaten
{{measureModel.viewCoords}}
Afstand
{{measureModel.viewLength}}
Oppervlakte
{{measureModel.viewArea}}
Kaartlagen ophalen...
{{planModel.plan.naam}}
type plan {{planModel.plan.typePlan}}
eigenaar {{planModel.plan.viewOverheidName}}
doelgroep {{planModel.plan.normAdressant}}
status {{planModel.plan.viewStatus}} ({{(planModel.plan.viewStatus == planModel.plan.planStatus)? planModel.plan.viewDate: planModel.plan.planStatus + " " + planModel.plan.viewDate}})
{{(planModel.dossierSet.mainPlan.identificatie == plan.identificatie)? plan.viewStatus: plan.planStatus}} ({{plan.viewDate}})
{{dossierPlannenVisible? "alleen de nieuwste versie": "oudere versies van dit plan"}}
uitgebreide status {{planModel.plan.planStatus}} (plan) {{planModel.plan.dossierStatus? "; " + planModel.plan.dossierStatus + " (dossier)": "; geen dossier"}}
identificatie {{planModel.plan.identificatie}}
IMRO-versie {{planModel.plan.versieImro}}
besluitnr. {{planModel.plan.besluitNummer}}
ondergrond {{planModel.plan.ondergrond}}
Toon {{expertInfoVisible? "minder": "meer"}}
Van dit plan is een nieuwere versie beschikbaar.
Plandocumenten
Toon {{expertDocumentsVisible? "minder": "meer"}}
Kaarten

Dit plan heeft geen interactieve kaarten. Raadpleeg de plandocumenten voor kaartmateriaal.

Dit plan heeft 1 kaart: {{planModel.plan.kaarten[0].kaartNaam}}

Plekinfo

De gemarkeerde plek ligt buiten het plan {{planModel.plan.naam}}. Kies een plek die binnen het plan ligt, of kies een ander plan.

Op de gemarkeerde plek is geen plekinfo gevonden voor het gekozen plan. Het plan {{planModel.plan.naam}} heeft geen interactieve kaarten. Raadpleeg de plandocumenten voor plekinformatie. {{planModel.plan.naam}} is een plancontour-met-PDF-plan. Raadpleeg de plandocumenten voor plekinformatie.

Op de gemarkeerde plek is geen plekinfo gevonden voor kaart {{planModel.kaart.kaartNummer}}: {{planModel.kaart.kaartNaam}}. Andere kaarten van het gekozen plan bevatten wel informatie op deze plek.

Welk bestemmingsplan moet ik kiezen?

Er liggen {{planModel.planalysis.planItems[0][0].length}} gemeentelijke bestemmingsplannen op de gemarkeerde plek:

 

De keuzehulp bestemmingsplannen probeert zo goed mogelijk duiding te geven aan alle voorkomende combinaties van bestemmingsplannen op een bepaalde plek (planstapeling). Door de complexiteit van het omgevingsrecht is het echter niet altijd mogelijk om volledig recht te doen aan elke situatie. Ook is de keuzehulp afhankelijk van de juistheid en actualiteit van gegevens zoals verstrekt door planeigenaren. Provinciale verordeningen en rijksregels staan niet in deze keuzehulp.

Achtergrondkaart

Zichtbaarheid

het gekozen plan
grenzen van andere plannen
Kies eerst een plan.
Alleen zichtbaar als het gekozen
plan een bestemmingsplan is.
Zoom verder in om percelen zichtbaar te maken.
Zoom verder in om alle plannen zichtbaar te maken.
{{expertSettingsVisible? 'standaard kaartinstellingen': 'meer kaartinstellingen'}}

Printen naar PDF

Een PDF-document wordt gemaakt...

Het PDF-document is gereed.


U kunt nu de PDF openen of opslaan.

Buiten beeld geraakt

De gemarkeerde plek is Het plan {{planModel.plan.naam}} is Het plan {{planModel.plan.naam}} en de gemarkeerde plek zijn buiten beeld geraakt. Wat wilt u doen?

terug naar het plan
terug naar de gemarkeerde plek

{{infoModel.infoLinks.info.naam}}

De plekinfo {{infoModel.infoLinks.info.naam}} heeft {{infoModel.infoLinks.links.length}} documenten:

- {{link.title}}