1. Planregels
  1. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
   1. Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
   2. Artikel 4 Gemengd
   3. Artikel 5 Groen
   4. Artikel 6 Sport
   5. Artikel 7 Verkeer
   6. Artikel 8 Verkeer - Verblijfsgebied
   7. Artikel 9 Waarde - archeologie
  3. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
   1. Artikel 10 Anti-dubbeltelbepaling
   2. Artikel 11 Algemene bouwregels
   3. Artikel 12 Algemene ontheffing van de bouwregels
   4. Artikel 13 Algemene wijzigingsbevoegdheid
   5. Artikel 14 Procedureregeling
  4. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
   1. Artikel 15 Overgangsrecht
   2. Artikel 16 Slotregel