Bestemmingsplan Tijdelijk beheer kazerneterreinen Ede

 

Bijlagen bij toelichting

1.       Nota Overleg

2.       Parkeernormen Gemeente Ede: kazerneterrein tijdelijk beheer kazerne

 

Bijbehorende onderzoeken

3.       Akoestisch onderzoek (gemeente Ede, kenmerk E10.004 dd. april 2010)

4.       Ontwerp-besluit Hogere Waarden

5.       Natuurtoets Ede-Oost (Natuurbalans)

6.       Quickscan zandhagedis (Alterra)

7.       Natuurtoets Kazerneterreinen (Natuurbalans)

8.       Passende beoordeling Ede-Oost (Arcadis)

 

De genoemde onderzoeken liggen bij het bestemmingsplan ter inzage. Zij zijn eventueel

ook opvraagbaar bij de mevrouw L. Wolters, telefoonnummer 0318-680 315, of via e-mail:

lidwien.wolters@ede.nl