Bestemmingsplan Tijdelijk beheer kazerneterreinen Ede

 

Bijlagen bij de planregels

1.       Bedrijvenlijst

2.       Afbeelding locatie kazerneterreinen

 

De genoemde onderzoeken liggen bij het bestemmingsplan ter inzage. Zij zijn eventueel

ook opvraagbaar bij de mevrouw L. Wolters, telefoonnummer 0318-680 315, of via e-mail:

lidwien.wolters@ede.nl