direct naar inhoud van 4.2 Verkeer & parkeren
Plan: Giel Peetershof Egchel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01

4.2 Verkeer & parkeren

4.2.1 Verkeer

De hoofdontsluiting van het plangebied vindt plaats via een nieuwe dwarsverbinding tussen de Jacobusstraat en de Gielenhofweg. Vanaf deze straat wordt op een nader te bepalen wijze de rest van het plangebied ontsloten. In eerste instantie zal dit alleen in het gebied ten noorden van deze dwarsverbinding (fase 1) zijn. Daarnaast komt er mogelijk (op het moment dat de vervolgfase(n) gerealiseerd wordt) een langzaamverkeersverbinding vanaf de zuidoostzijde van het plangebied in noordwestelijke richting naar de Linskensweg.

De Roggelseweg is een provinciale weg (N562) tussen Roggel en Maasbree en vervolgens richting respectievelijk Roermond en Venlo.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01_0009.jpg"

4.2.2 Parkeren

Als parkeernorm wordt uitgegaan van 2 parkeerplaatsen per woning (ongeacht het type woning). Daarvan moeten gemiddeld 1,5 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein zijn voorzien, en gemiddeld 0,5 parkeerplaatsen per woning in de openbare ruimte.