direct naar inhoud van Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)  
SBI-code   SBI-code 2008   Nr.   Omschrijving   Cat .  
01   01   -   Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw    
0111, 0113   011, 012, 013       Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   2  
0112   011, 012, 013, 016   0   Tuinbouw:      
0112   011, 012, 013   1   - bedrijfsgebouwen   2  
0112   011, 012, 013   2   - kassen zonder verwarming   2  
0112   011, 012, 013   3   - kassen met gasverwarming   2  
0112   0113   4   - champignonkwekerijen (algemeen)   2  
0112   0163   6   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   2  
0112   011   7   - witlofkwekerijen (algemeen)   2  
0125   0149   0   Fokken en houden van overige dieren:      
0125   0149   5   - bijen   2  
0125   0149   6   - overige dieren   2  
014   016   0   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:      
014   016   2   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2    2  
014   016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m2   2  
0142   0162       KI-stations   2  
             
15   10, 11   -   Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken      
1552   1052   2   - Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2   2  
1581   1071   0   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:      
1581   1071   1   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   2  
1584   10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:      
1584   10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2   2  
1584   10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2   2  
1593 t/m 1595   1102 t/m 1104       Vervaardiging van wijn, cider e.d.   2  
           
18   14   -   Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont      
182   141       Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   2  
           
20   16   -   Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.      
205   162902       Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   2  
           
22   58   -   Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media      
221   581       Uitgeverijen (kantoren)   1  
2222.6   18129       Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   2  
2223   1814   A   Grafische afwerking   1  
2223   1814   B   Binderijen   2  
2224   1813       Grafische reproductie en zetten   2  
2225   1814       Overige grafische activiteiten   2  
223   182       Reproductiebedrijven opgenomen media   1  
         
24   20   -   Vervaardiging van chemische producten      
2442   2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:      
2442   2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   2  
           
26   23   -   Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten      
262, 263   232, 234   0   Aardewerkfabrieken:      
262, 263   232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   2  
           
30   26, 28, 33   -   Vervaardiging van kantoormachines en computers      
30   26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   2  
           
31   26, 27, 33   -   Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh.      
316   293       Elektrotechnische industrie n.e.g.   2  
           
33   26, 32, 33   -   Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten      
33   26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   2  
           
36   31   -   Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.      
361   9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   1  
362   321       Fabricage van munten, sieraden e.d.   2  
363   322       Muziekinstrumentenfabrieken   2  
3663.1   32991       Sociale werkvoorziening   2  
           
40   35   -   Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water      
40   35   C0   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:      
40   35   C1   - < 10 MVA   2  
40   35   D0   Gasdistributiebedrijven:      
40   35   D3   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   1  
40   35   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   2  
40   35   E0   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      
40   35   E2   - blokverwarming   2  
           
41   36   -   Winning en distributie van water      
41   36   B0   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      
41   36   B1   - < 1 MW   2  
           
45   41, 42, 43   -   Bouwnijverheid      
45   41, 42, 43   3   - Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2   2  
           
50   45, 47   -   Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations      
501, 502, 504   451, 452, 454       Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   2  
5020.4   45204   B   Autobeklederijen   1  
5020.5   45205       Autowasserijen   2  
503, 504   453       Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   2  
505   473   0   Benzineservicestations:      
505   473   3   - zonder LPG   2  
         
51   46   -   Groothandel en handelsbemiddeling      
5122   4622       Grth in bloemen en planten   2  
5134   4634       Grth in dranken   2  
5135   4635       Grth in tabaksproducten   2  
5136   4636       Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   2  
5137   4637       Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   2  
5138, 5139   4638, 4639       Grth in overige voedings- en genotmiddelen   2  
514   464, 46733       Grth in overige consumentenartikelen   2  
5148.7   46499   0   Grth in vuurwerk en munitie:      
5148.7   46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   2  
5148.7   46499   5   - munitie   2  
5153   4673   0   Grth in hout en bouwmaterialen:      
5153   4673   2   - algemeen: b.o. <= 2000 m2   2  
5153.4   46735   4   Zand en grind:      
5153.4   46735   6   - algemeen: b.o. <= 200 m2    2  
5154   4674   0   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:      
5154   4674   2   - algemeen: b.o. < = 2.000 m2   2  
5155.2   46752       Grth in kunstmeststoffen   2  
5156   4676       Grth in overige intermediaire goederen   2  
519   466, 469       Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   2  
           
52   47   -   Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren      
527   952       Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   1  
           
60   49   -   Vervoer over land      
6022   493       Taxibedrijven   2  
603   495       Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   2  
           
63   52   -   Dienstverlening t.b.v. het vervoer      
6312   52109   B   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   2  
           
64   53   -   Post en telecommunicatie      
641   531, 532       Post- en koeriersdiensten   2  
           
71   77   -   Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen      
711   7711       Personenautoverhuurbedrijven   2  
714   772       Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   2  
           
72   62   -   Computerservice- en informatietechnologie      
72   58, 63   B   Datacentra   2  
         
74   63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   -   Overige zakelijke dienstverlening      
7481.3   74203       Foto- en filmontwikkelcentrales   2  
           
90   37, 38, 39   -   Milieudienstverlening      
9001   3700   B   Rioolgemalen   2  
9002.2   382   A0   Afvalverwerkingsbedrijven:      
9002.2   382   A7   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   2  
         
93   96   -   Overige dienstverlening      
9301.2   96012       Chemische wasserijen en ververijen   2  
9301.3   96013   A   Wasverzendinrichtingen   2  
9301.3   96013   B   Wasserettes, wassalons   1  
9302   9602       Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   1  
9303   9603   0   Begrafenisondernemingen:      
9303   9603   1   - uitvaartcentra   1  
9303   96031   2   - begraafplaatsen   1  
9304   9313, 9604       Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   2  
9305   9609   B   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   1