Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Westrand.

Artikel 38 Slotregels

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

Regels van het bestemmingsplan 'Westrand' van de gemeente Roosendaal.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,