Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Moerstraten.

Artikel 23 Slotregels

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Moerstraten' (idn.NL.IMRO.1674.2026MOERSTRATEN-0401) van de gemeente Roosendaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,