Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Moerstraten.

Artikel 18 Algemene gebruiksregels

 

18.1 Gebruik van gronden en bouwwerken

 

18.1.1 Strijdigheid artikelen

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in de artikelen tot en met aan de grond gegeven bestemming, de bestemmingsomschrijving en de overige regels.

18.1.2 Afwijken algemene gebruiksregels

Burgemeester en wethouders verlenen een omgevingsvergunning van het bepaalde in lid 18.1.1, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.