direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Ooijenseweg 22 Broekhuizenvorst
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1507.BVOOIJENSEWEG22-WPO1

Inhoudsopgave

Verantwoording en Status

Titel: Wijzigingsplan Ooijenseweg 22 Broekhuizenvorst

Rapportnummer: NL.IMRO.1507.BVOOIJENSEWEG22-WPO1

Ontwerp: november 2018

Definitief:

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.BVOOIJENSEWEG22-WPO1_0001.jpg"

┬ę 2018 Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening. Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening geeft in ieder geval geen toestemming aan de opdrachtgever om dit document te gebruiken of te laten gebruiken indien facturen niet of niet volledig voldaan zijn. Alle rechten voorbehouden.