link naar beleidstekst: structuurvisie Detailhandel Venray 2012-2012