Inhoud

Hoofdstuk 1      Inleidende regels  1

Artikel 1      Begrippen  1

Artikel 2      Toepassingsverklaring  2

Hoofdstuk 2      Herzieningsregels  3

Artikel 3      Herziening van de regels  3

Hoofdstuk 3      Algemene regels  10

Artikel 4      Slotregel 10

 

 


Hoofdstuk 1              Inleidende regels

Artikel 1                   Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 

plan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0848.BP650EVENEMENTEN-ON01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

 
ambulante handel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen vanuit een marktkraam of een mobiel verkooppunt aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 

bovenlokaal evenement:

een evenement dat qua karakter, uitstraling en werving gericht is op bezoekers uit de gemeente Son en Breugel alsmede uit de regio.

 

evenement:

een activiteit in de openlucht dan wel in al dan niet tijdelijke tenten of paviljoens, gericht op het bereiken van een algemeen of besloten publiek voor informerende, educatieve, sportieve, toeristisch-recreatieve, commerciële, sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke doeleinden, alsmede kermissen, braderieën, snuffelmarkten, rommelmarkten,  straatfeesten en festivals of daarmee te vergelijken activiteiten.

 

evenement categorie A:

een bovenlokaal evenement met maximaal 15.000 bezoekers per dag.

 

evenement categorie B:

een lokaal evenement met maximaal 10.000 bezoekers per dag.

 

evenement categorie C:

een lokaal evenement met maximaal 500 bezoekers per dag;

 

lokaal evenement:

een evenement dat qua karakter, uitstraling en werving voornamelijk gericht is op bezoekers uit de gemeente Son en Breugel.

 

weekmarkt:

de verkoop van goederen/producten op een markt, die eens per week wordt gehouden.

 

Artikel 2                   Toepassingsverklaring

Dit plan heeft betrekking op de volgende vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Son en Breugel:

 

Naam bestemmingsplan

Datum vaststelling

Onherroepelijk

Son Zuid

10 maart 2010

10 juni 2010

Gentiaan

1 juli 2010

11 maart 2011

Breugel

15 juli 2010

21 oktober 2010

Son Midden

28 oktober 2010

14 december 2011

Driehoek

27 januari 2011

2 mei 2012

Son Centrum

31 maart 2011

23 mei 2012

Buitengebied

28 april 2011

p.m.

Ekkersrijt

26 mei 2011

p.m.

 

Hoofdstuk 2              Herzieningsregels

Artikel 3                   Herziening van de regels

 

De regels van de volgende bestemmingsplannen, genoemd in de bijlage, worden als volgt herzien:

 

a      In het bestemmingsplan ‘Son Zuid’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 8 (Maatschappelijk), lid 8.1:

 

-          een nieuw ‘sub k’, inhoudende:

k.   evenementen categorie C

 

2        artikel 8 (Maatschappelijk):

 

-         een nieuw ‘lid 8.3 (Specifieke gebruiksregels)’, inhoudende:

8.3      Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.         Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

3        artikel 11 (Verkeer), lid 11.1:

 

-         een nieuw ‘sub g’ en een nieuw ‘sub h’, inhoudende:

g.         evenementen categorie C;

h.         ambulante handel.

 

 

b      In het bestemmingsplan ‘Gentiaan’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 8 (Maatschappelijk), lid 8.1:

 

-         een nieuw ‘onder h’, inhoudende:

h.       evenementen categorie C;


2        artikel 8 (Maatschappelijk):

 

-         een nieuw ‘lid 8.3 (Specifieke gebruiksregels)’, inhoudende:

8.3  Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.         Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

3        artikel 13 (Verkeer), lid 13.1:

 

-          een nieuw ‘sub h’ en een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

h.      evenementen categorie C;

i.       ambulante handel.

 

4        artikel 22 (Algemene aanduidingsregels):

 

-          een nieuw ‘lid 22.3’, inhoudende:

22.3          evenemententerrein – 4

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 4’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 3 per jaar met een duur van maximaal 3 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

-         een nieuw ‘lid 22.4’, inhoudende:

22.4          evenemententerrein – 5

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 5’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 3 per jaar met een duur van maximaal 3 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

 

c      In het bestemmingsplan ‘Breugel’ wordt toegevoegd:

 

1        artikel 10 (Maatschappelijk), lid 10.1:

 

-         een nieuw ‘onder i’, inhoudende:

i.         evenementen categorie C;


2        artikel 10 (Maatschappelijk):

 

-         een nieuw ‘lid 10.3 (Specifieke gebruiksregels)’, inhoudende:

10.3      Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

3        aan artikel 13 (Verkeer), lid 13.1:

 

-         een nieuw ‘sub h’ en een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

h.   evenementen categorie C;

i.    ambulante handel.

 

4        een nieuw artikel 21A (Algemene aanduidingregels), inhoudende:

Artikel 21A        Algemene aanduidingsregels

21A.1       evenemententerrein – 3

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 3’ zijn tevens evenementen categorie B toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 4 per jaar met een duur van maximaal 6 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

22A.2       evenemententerrein – 6

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 6’ zijn evenementen categorie B en categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 3 per jaar met een duur van maximaal 3 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

 

d      In het bestemmingsplan ‘Son Midden’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 10 (Maatschappelijk), lid 10.1:

 

-         een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

i.    evenementen categorie C


 

2        artikel 10 (Maatschappelijk):

 

-         een nieuw ‘lid 10.3 (Specifieke gebruiksregels)’, inhoudende:

10.3      Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.    Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

3        artikel 15 (Verkeer), lid 15.1:

 

-          een nieuw ‘sub h’ en een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

h.       evenementen categorie C;

i.         ambulante handel.

 

 

e      In het bestemmingsplan ‘Driehoek’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 9 (Verkeer), lid 9.1:

 

-          een nieuw ‘sub h’ en een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

h.         evenementen categorie C;

i.           ambulante handel.

 

 

f       In het bestemmingsplan ‘Son Centrum’ wordt toegevoegd:

 

1        aan artikel 7 (Maatschappelijk), lid 7.1:

 

-         een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

i.         evenementen categorie C;

 

2        aan artikel 7 (Maatschappelijk):

 

-         een nieuw ‘lid 7.3 (Specifieke gebruiksregels)’, inhoudende:

7.3    Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.


 

3        aan artikel 10 (Verkeer), lid 10.1:

 

-         een nieuw ‘sub i’ en een nieuw’ sub j’, inhoudende:

i.    evenementen categorie C;

j.    ambulante handel.

 

4        een nieuw artikel 21A (Algemene aanduidingregels), inhoudende:

Artikel 21A        Algemene aanduidingsregels

21A.1       evenemententerrein – 1

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 1’ zijn toegestaan:

a.     de weekmarkt ter plaatse van het Raadhuisplein;

b.     tevens evenementen categorie B toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1.       Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 12 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement, inclusief opbouw- en afbouwdagen .

2.       In afwijking van het bepaalde sub a. mag de duur van:

-       activiteiten in het kader van de winter-, kerst- en nieuwjaarsperiode (bijvoorbeeld mobiele ijsbaan of kerstmarkt), inclusief opbouw- en afbouwdagen, maximaal 36 dagen bedragen;

-      activiteiten ten behoeve van carnaval Son in een feesttent, inclusief opbouw- en afbouwdagen, maximaal 36 dagen bedragen.

-      de kermis, inclusief opbouw- en afbouwdagen, maximaal 11 dagen bedragen.

 


 

g      In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 11 (Maatschappelijk), lid 11.1, sub 11.1.1:

 

-         een nieuw ‘onder e’, inhoudende:

e.       evenementen categorie C;

 

2        artikel 11 (Maatschappelijk), lid 11.3:

 

-          een nieuw ‘sub 11.3.2 (Evenementen)’, inhoudende:

11.3.2  Specifieke gebruiksregels

Evenementen categorie C zijn toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

3        artikel 14 (Verkeer), lid 14.1 sub 14.1.1:

 

-         een nieuw ‘sub d’ en een nieuw ‘sub e’, inhoudende:

d.   evenementen categorie C;

e.   ambulante handel.

 

4        artikel 33 (Algemene aanduidingsregels):

 

-         een nieuw ‘lid 33.10’, inhoudende:

33.10       evenemententerrein - 9

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 9’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 4 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

-         een nieuw ‘lid 33.11’, inhoudende:

33.11       evenemententerrein – 8

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 8’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 1 per jaar met een duur van maximaal 6 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.


 

-         een nieuw ‘lid 33.12’, inhoudende:

33.12       evenemententerrein – 7

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 7’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 1 per jaar met een duur van maximaal 6 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

-         een nieuw ‘lid 33.13’, inhoudende:

33.13       evenemententerrein – 10

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 10’ zijn evenementen categorie B en evenementen categorie C toegestaan onder de volgende voorwaarde:

a.     Het aantal evenementen categorie B mag niet meer bedragen dan 1 per jaar met een duur van maximaal 5 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

 

h      In het bestemmingsplan ‘Ekkersrijt’ wordt toegevoegd aan:

 

1        artikel 12 (Verkeer), lid 12.1:

 

-         een nieuw ‘sub g’, een nieuw ‘sub h’ en een nieuw ‘sub i’, inhoudende:

g.   evenementen categorie B;

h.   evenementen categorie C;

i.    ambulante handel.

 

2        artikel 25 (Algemene aanduidingsregels) een nieuw ‘lid 25.2’, inhoudende:

25.2       evenemententerrein – 2

Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein – 2’ zijn tevens evenementen categorie A toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a.    Het aantal evenementen categorie A mag niet meer bedragen dan 2 per jaar met een duur van maximaal 4 dagen per evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen.

 

Hoofdstuk 3              Algemene regels

Artikel 4                   Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

 

‘Regels van het bestemmingsplan Evenementen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosmalen, 30 oktober 2012