Regels "Wijzigingsplan leliëndaalseweg 7 middelburg"

 

 

Hoofdstuk 1 AFDELING I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Regel 1 Begripsbepalingen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

Bestemmingsplan:

het bestemmingsplan “Middelburg Buitengebied”, door de raad vastgesteld op 28 september 2009

 

Wijzigingsplan:

het “Wijzigingsplan Leliëndaalseweg 7 Middelburg”

 

Verbeelding:

de van het wijzigingsplan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding (plankaart)

 

 

 

Hoofdstuk 2 AFDELING II BESTEMMINGSPLANBEPALINGEN ALSMEDE BEBOUWINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

 

Regel 2 Bebouwings- en gebruiksvoorschriften

 

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan “Middelburg Buitengebied” onverkort van toepassing met dien verstande dat wanneer wordt verwezen naar de plankaart, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 3 AFDELING III SLOTBEPALING

 

Regel 3 Titel van het plan

 

Dit wijzigingsplan wordt aangehaald als “Wijzigingsplan Leliëndaalseweg 7 Middelburg”.