Bestemmingsplan Dauwendaele

 

Gemeente Middelburg

Identificatiecode:          NL.IMRO.0687.BPDAU-VG01           

status:                         vastgesteld

datum:                         23-05-2016

 

Bijlagen bij de regels:

1.     Staat van bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’

2.     Staat van horeca-activiteiten