Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Waterpark Veerse Meer 2020
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0687.BPBGMWVMEER2020-VO01

Bijlagen bij toelichting

 
Bijlage 1: Haalbaarheidsonderzoek Waterpark Veerse Meer 
 
Bijlage 2: Bodemonderzoek 
 
Bijlage 3: Verkeersonderzoek