Bestemmingsplan Hazenburg 2

 

Gemeente Middelburg

Identificatiecode:          NL.IMRO.0687.BPARMHAZ2-VG01           

status:                         vastgesteld

datum:                         20-04-2015

 

Bijlagen bij de regels:

1.     Staat van bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’