direct naar inhoud van Regels
Plan: Dullaertstraat 43, Hulst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43-001V

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van het bestemmingsplan 'Kernen Hulst' worden gewijzigd overeenkomstig de onderstaande leden en gelden alleen voor het bestemmingsplan 'Dullaertstraat 43, Hulst' met identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43- 001V.

Artikel 1 Begrippen

Het begrip, bepaald in artikel 1.1, wordt als volgt gewijzigd en geldt alleen voor dit plangebied:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Dullaertstraat 43, Hulst met identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43-001V van de gemeente Hulst

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De regels van het bestemmingsplan 'Kernen Hulst' worden gewijzigd overeenkomstig de onderstaande leden en gelden alleen voor het bestemmingsplan 'Dullaertstraat 43, Hulst' met identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43- 001V.

Artikel 2 Specifieke gebruiksregels

De specifieke gebruiksregels, bepaald in artikel 26.3, worden als volgt gewijzigd:

  • a. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel in dit bestemmingsplan en alleen geldend voor dit bestemmingsplan, luidende: een (bedrijfs)woning is hier niet toegestaan. Wel toegestaan is logies voor werknemers ten dienste van de bedrijfsvoering, niet zijnde permanent verblijf.

Artikel 3 Voorwaardelijk verplichting

Artikel 43 'Wonen – Vrijstaand' wordt als volgt gewijzigd:

  • a. Ingevoegd wordt een nieuw artikel in dit bestemmingsplan en geldt alleen voor dit bestemmingsplan, luidende: Het bouwen en in gebruik nemen van de gebouwen binnen deze bestemming ten behoeve van het wonen is slechts toegestaan als de waterbergingsopgave is afgekocht en opgenomen in het Waterbergingsfonds, tenzij met het bevoegd gezag en het Waterschap Scheldestromen anders is overeengekomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Kernen Hulst', zoals vervat in de dataset met planidentificatie NL.IMRO.0677.bpkernen-001V met bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het bestemmingsplan 'Dullaertstraat 43, Hulst' van de gemeente Hulst.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van het bestemmingsplan 'Kernen Hulst' worden gewijzigd overeenkomstig de onderstaande leden en gelden alleen voor het bestemmingsplan 'Dullaertstraat 43, Hulst' met identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43-001V.

Artikel 4 Slotregel

De slotregel, bepaald in artikel 66, wordt als volgt gewijzigd en geldt alleen voor dit plangebied:

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ' Dullaertstraat 43, Hulst'