Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 12 Tuin

 

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Tuin’ (T) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. voortuinen en zijtuinen, geen erven zijnde, behorende bij de op de aangrenzende gronden en/ of gelegen hoofdgebouwen;

12.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen uitsluitend de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

  1. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

12.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag per bouwperceel ten hoogste 5.00m² bedragen;

  2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 meter bedragen, met uitzondering van erafscheidingen die tenminste 2.00 meter mogen bedragen.

 

12.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen:

  1. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik ontrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen en kampeermiddelen;

  2. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;

  3. het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden.