Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 10 Recreatie - Dagrecreatie

 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Recreatie- Dagrecreatie (R- DR) aangewezen grond is bestemd voor:

 1. een speeltuin;

 2. plantsoenen, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen, beplanting, parken en straatmeubulair.

 

10.2 Bouwregels

 
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

   1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

   2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

10.2.1 Algemeen

 

   1. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3.00 meter te bedragen.

 

10.3 Maatvoering

 

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.50 meter

15 m².

b.

Speeltoestellen

3.50 meter

 

-

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

2.00 meter

-

d.

Lichtmasten

6.00 meter

-