direct naar inhoud van 4.3.6 Nieuw Unicum e.o.
Plan: Gemeente Zandvoort
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0473.SVParelaanzeeplus-vg02
4.3.6 Nieuw Unicum e.o.

Nieuw Unicum in 2040

De afgelopen jaren is het gebied van Huis in de Duinen en de Gertenbachmavo aan herstructurering onderhevig geweest. Dit heeft bijgedragen aan een representatieve oostelijke entree van Zandvoort. De ecologische verbindingszones zijn versterkt en de route van de oude trambaan is verbeterd.
Nieuw Unicum is met de tijd meegegaan. Er hebben echter geen grootschalige veranderingen plaatsgevonden.
Daarnaast heeft het caravanpark Sandevoerde een toeristische impuls gekregen. De voetbalvereniging is verplaatst en heeft ruimte gecreƫerd voor een kwalitatieve verbetering van het caravanpark.

afbeelding "i_NL.IMRO.0473.SVParelaanzeeplus-vg02_0030.jpg"


Doel
Modernisering van het zorgcentrum Huis in de Duinen en de Gertenbachmavo, zodat Zandvoort ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van deze voorzieningen.

Beleid 2010-2025
In samenwerking met Woonzorg Nederland, het bestuur van Huis in de Duinen en de Gertenbachmavo, wordt een herontwikkelingsplan opgesteld. Het project is zeer beeldbepalend voor de gemeente omdat het aan een belangrijke entree van het dorp ligt. Verschillende studies zullen naast elkaar gelegd worden om de juiste uitstraling van de nieuwe entree te bepalen.
De gemeente zal daarnaast de bouwinitiatieven sturen op het behoud van de ecologische verbindingszone en waardevol groen. Indien mogelijk zal ook de route van de oude trambaan richting centrum verbeterd worden. Deze vertroebelt ter hoogte van de Nawijnlaan.

De structuurvisie zet in op een impuls voor het toerisme, handhaven van verblijfsaccommodatie op het park Sandevoerde is uitgangspunt. De verplaatsing van de voetbalvereniging schept ruimte om het caravanpark te verbeteren en wellicht voor aanvullende woningbouw. De aanpak is gericht op een kwaliteitslag, door het park her in te richten. Hierbij wordt het grondwaterprobleem meegenomen.

De volgende instrumenten kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambitie:

  • bestemmingsplan, om de randvoorwaarden, waaronder ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, juridisch vast te leggen;
  • groenstructuurplan, om de randvoorwaarden vanuit groen vast te leggen.


Aanvullend op het bovenstaande beleid geeft nevenstaande figuur de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied weer. Bij de ontwikkeling van het terrein van Huis in de Duinen en de Gertenbachmavo kan in het project nog een keuze gemaakt worden tussen het afmaken van de dorpsrand, het maken van functies in het groen of een combinatie van beiden op een passende manier.

Projecten
De volgende projecten dragen bij aan het realiseren van de ambitie:

  • Huis in de Duinen/Gertenbachmavo (E10: 2.1.7);
  • opwaarderen Sandevoerde (E12: 2.1.9);
  • herstel deel Boogkanaal (V14: 2.1.11), mogelijk extra waterberging en natuurwaarden.

Navigeer naar

Integrale Visie

Toelichting en onderbouwing: Nieuw Unicum e.o.