BIJLAGEN BIJ ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LUNTEREN

 

 

Bijlagen bij de toelichting

1.        Karakteristieke panden bestemmingsplan Lunteren

2.        Onderzoek Molenbiotoop

3.        Nota inspraak en vooroverleg Lunteren

 

Bijlagen bij de regels

1.        Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

2.        Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij BT-1 en BT-2

3.        Bijlage 3 dove gevel

4.        Bijlage 4 bij de regels (inrichtingsplan Edeseweg naast nummer 20)