Bijlagen bij het voorontwerp bestemmingsplan Lunteren

 

 

Bijlagen bij de toelichting

 

1.       Toelichting Bedrijventerrein De Stroet

 

2.       Karakteristieke panden bestemmingsplan Lunteren

 

3.       Onderzoek Molenbiotoop

 

Bijlagen bij de regels

 

1.       Bijlage1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

 

2.       Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij BT-1 en BT-2

 

3.       Bijlage 3 dove gevel