Bijlagen bij toelichting

 

 

 

 

Bijlage 1           Overzicht van landschapstypen

 

Bijlage 2           Indicatief overzicht van afwijkende bestaande maten

 

Bijlage 3           Nota van Uitgangspunten gericht op woningsplitsing, bewoning van vrijstaande bouwwerken, splitsing van (agrarische) bedrijfspercelen en beleid m.b.t. ‘agrarische nevenactiviteiten’ bij een woonbestemming

 

Bijlage 4           Retrospectieve toets (een overzicht van wijzigingen ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan)

 

Bijlage 5           Onderzoeken behorende bij de retrospectieve toets:

 

                        a.         Archeologie t.b.v. Dickenesweg 4 te Bennekom

                       

                        b.         Archeologie t.b.v. Kade 26 te Ede

                       

                        c.         Ecologie t.b.v. Nederwoudseweg 11 te Lunteren