direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied 2012 geconsolideerd
Status: geconsolideerde versie
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1275-0039

Toelichting

Dit plan betreft de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (met IMRO-idn. NL.IMRO.0203.1056-0004), welk bestemmingsplan is vastgesteld op 28 mei 2013 (en onherroepelijk geworden op 16 september 2015). De daarna en opeenvolgende bestemmingsplannen, besluiten en herzieningen van dit bestemmingsplan maken de raadpleging van het huidige planologische regime niet eenvoudig. Om deze reden is deze geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische status) van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgesteld. De partiële herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" zijn verwerkt in de regels en op de verbeelding van deze geconsolideerde versie (vanaf in werking getreden/onherroepelijk). De op zichzelf staande bestemmingsplannen (zogenaamde postzegelplannen met eigen set planregels) - die een deel van het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" hebben vervangen - zijn uit de verbeelding van het plan geknipt/gelaten.

De geconsolideerde versie heeft alleen betrekking op de planregels en de verbeelding. De toeliching van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is niet geconsolideerd en wordt niet aangepast dan wel aangevuld met de toelichtingen van de wijzigingsplannen en herzieningen. De toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is dan ook uit deze geconsolideerde versie verwijderd en via deze link raadpleegbaar. Voor de toelichtingen van de partële herzieningen en wijzigingsplannen wordt verwezen naar de toelichting behorende bij dat plan.

Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende status. Voor de juridisch bindende regels en verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de daarop van toepassing zijnde wijzigingen en herzieningen inclusief het intrekkingsbesluit.
Voorbereidingsbesluiten en projectafwijkingsbesluiten zijn/worden niet verwerkt in de geconsolideerde versie. Er wordt daarom aangeraden naast dit geconsolideerde plan ook de overige op een locatie geldende plannen te raadplegen.  

In deze geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is in eerste instantie een tweetal uitspraken verwerkt:

De door de AbRS vernietigde delen zijn, naast enkele andere aanpassingen gerepareerd in de Verzamelherziening Buitengebied 2012. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De Raad van State deed op 5 september 2018 uitspraak:

Daarnaast is het intrekkingsbesluit "Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 door het intrekken van enkele onderdelen" (IMRO-idn. NL.IMRO.0203.IB1056-0001) verwerkt, waardoor enkele onderdelen van het moederplan "Buitengebied 2012" zijn ingetrokkken.

Verder zijn de volgende wijzigingsplannen - met toepassing van de binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen wijzigingsbevoegdheden - en partiële herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (zowel op perceelsniveau als voor het gehele plan) verwerkt:

Verwerkt in versie   Naam wijzigingsplan / partiële herziening (ph)   IMRO-identificatie-
nummer  
Datum vastgesteld  
0003   4e partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1268-0002   13-4-2016  
0026   Aardgastransportleiding Terschuur, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1518-0002   27-5-2020  
0017   Achterveldseweg I   NL.IMRO.0203.1473-0002   8-10-2018  
0031   Achterveldseweg III   NL.IMRO.0203.1634-0002   25-5-2021  
0034   Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1637-0002   20-4-2022  
0039   Achterveldseweg V   NL.IMRO.0203.1715-0002   26-9-2023  
0001   Apeldoornsestraat VII   NL.IMRO.0203.1223-0002   26-8-2014  
0014   Apeldoornsestraat X, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1396-0002   30-5-2018  
0005   Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1368-0002   14-12-2016  
0001   Barnseweg VI   NL.IMRO.0203.1246-0002   10-7-2014  
0016   Barnseweg X   NL.IMRO.0203.1407-0002   25-7-2018  
0030   Barnseweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1614-0002   18-3-2021  
0009   Bellemanweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1355-0002   27-9-2017  
0036   Bijschoterweg II   NL.IMRO.0203.1649-0002   20-9-2022  
0026   Bloemendaallaan I   NL.IMRO.0203.1546-0002   12-5-2020  
0008   Bloemendaallaan-Eindweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1408-0002   5-7-2017  
0030   Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1580-0002   3-2-2021  
0034   Bosbergerweg II   NL.IMRO.0203.1653-0002   22-3-2022  
0001   Boshuisweg I   NL.IMRO.0203.1279-0002   1-4-2015  
0010   Breihutterweg I   NL.IMRO.0203.1346-0002   15-11-2017  
0034   Breihutterweg III   NL.IMRO.0203.1654-0002   22-3-2022  
0033   Breihutterweg IV   NL.IMRO.0203.1659-0002   8-2-2022  
0020   Broekweg I   NL.IMRO.0203.1493-0002   8-3-2019  
0039   Broekweg II   NL.IMRO.0203.1733-0002   22-8-2023  
0001   Brunesengweg II   NL.IMRO.0203.1273-0002   3-10-2014  
0018   Brunesengweg III   NL.IMRO.0203.1479-0002   9-11-2018  
0001   Brugveenseweg-Walhuisweg   NL.IMRO.0203.1301-0002   4-6-2015  
0038   Buitenhuisweg I   NL.IMRO.0203.1673-0002   24-5-2022  
0009   Burgstederweg I   NL.IMRO.0203.1411-0002   25-8-2017  
0026   Damweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1552-0002   27-5-2020  
0030   Damweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1603-0002   18-3-2021  
0036   Den Akker I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1684-0002   3-11-2022  
0007   Donkervoorterweg II   NL.IMRO.0203.1385-0002   28-3-2017  
0033   Donkervoorterweg III   NL.IMRO.0203.1655-0002   10-12-2021  
0010   Dijkerweg III   NL.IMRO.0203.1417-0002   1-12-2017  
0001   Drieënhuizerweg III   NL.IMRO.0203.1312-0002   17-11-2015  
0015   Drieënhuizerweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1451-0002   4-7-2018  
0023   Drieënhuizerweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1533-0002   9-10-2019  
0030   Drieënhuizerweg VI   NL.IMRO.0203.1602-0002   12-1-2021  
0037   Drieënhuizerweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1690-0002   14-12-2022  
0008   Dronkelaarseweg II   NL.IMRO.0203.1354-0002   6-7-2017  
0031   Dronkelaarseweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1611-0002   26-5-2021  
0027   Dunenkamperweg II   NL.IMRO.0203.1577-0002   12-6-2020  
0028   Dusschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1569-0002   7-10-2020  
0034   Eendrachtstraat VI   NL.IMRO.0203.1656-0002   22-3-2022  
0015   Elzenkamperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1467-0002   4-7-2018  
0001   Essenerweg XII   NL.IMRO.0203.1272-0002   25-3-2015  
0004   Essenerweg XIII   NL.IMRO.0203.1365-0002   26-8-2016  
0010   Essenerweg XIV   NL.IMRO.0203.1419-0002   27-10-2017  
0010   Essenerweg XV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1423-0002   13-12-2017  
0017   Essenerweg XVI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1455-0002   30-8-2018  
0037   Essenerweg XVII, partiele herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1459-0002   8-2-2023  
0027   Essenerweg XVIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203-1568-0002   8-7-2020  
0019   Esvelderweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1397-0003   30-1-2019  
0015   Esvelderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1461-0002   4-7-2018  
0017   Esvelderweg VI   NL.IMRO.0203.1476-0002   14-9-2018  
0021   Esvelderweg-Vinkekampweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1485-0002   22-5-2019  
0001   Garderbroekerweg XVII   NL.IMRO.0203.1234-0002   3-1-2014  
0009   Garderbroekerweg XIX   NL.IMRO.0203.1410-0002   14-9-2017  
0013   Garderbroekerweg XX   NL.IMRO.0203.1400-0002   10-4-2018  
0026   Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1536-0002   27-5-2020  
0027   Garderbroekerweg XXII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1582-0002   8-7-2020  
0028   Garderbroekerweg XXIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1592-0002   7-10-2020  
0029   Garderbroekerweg XXIV   NL.IMRO.0203.1605-0002   15-12-2020  
0031   Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1610-0002   26-5-2021  
0036   Garderbroekerweg XXVI   NL.IMRO.0203.1685-0002   22-11-2022  
0038   Garderbroekerweg XXVII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1726-0002   26-4-2023  
0038   Garderbroekerweg XXVIII   NL.IMRO.0203.1731-0002   11-4-2023  
0007   Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1371-0002   24-5-2017  
0037   Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1692-0002   8-2-2023  
0028   Garderbroekerweg-Walhuisweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1554-0002   7-10-2020  
0039   Gelkenhorsterweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1750-0002   25-10-2023  
0028   Goorderweg-Garderbroekerweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1472-0002   7-10-2020  
0026   Graafhorstweg I   NL.IMRO.0203.1574-0002   9-6-2020  
0032   Graafhorstweg III   NL.IMRO.0203.1638-0002   13-8-2021  
0038   Grote Fliertweg II   NL.IMRO.0203.1709-0002   16-6-2023  
0001   Grote Hegweg I   NL.IMRO.0203.1303-0002   30-6-2015  
0029   Grote Hegweg II   NL.IMRO.0203.1352-0002   27-10-2020  
0013   Grote Muntweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1414-0002   31-1-2018  
0030   Harderwijkerkarweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1587-0002   3-2-2021  
0006   Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1366-0002   1-2-2017  
0032   Harskamperweg VII   NL.IMRO.0203.1647-0002   5-10-2021  
0035   Harskamperweg-Oosterbrinkweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1624-0002   6-7-2022  
0039   Heideweg I, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1741-0002   25-10-2023  
0001   Helweg I   NL.IMRO.0203.1265-0002   8-9-2014  
0016   Helweg II   NL.IMRO.0203.1474-0002   20-7-18  
0002   Hessenweg X   NL.IMRO.0203.1327-0002   21-1-2016  
0009   Hessenweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1413-0002   27-9-2017  
0023   Hessenweg XIII   NL.IMRO.0203.1497-0002   9-8-2019  
0037   Hoevelakenseweg XII   NL.IMRO.0203.1711-0002   10-1-2023  
0014   Hoornweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1452-0002   30-5-2018  
0033   Hoornweg II   NL.IMRO.0203.1651-0002   18-1-2022  
0016   Horselerweg I   NL.IMRO.0203.1441-0002   24-7-2018  
0025   Horselerweg II   NL.IMRO.0203.1555-0002   14-1-2020  
0023   Hulstweg I   NL.IMRO.0203.1490-0002   13-9-2019  
0035   Hulstweg II   NL.IMRO.0203.1664-0002   24-5-2022  
0038   Hulstweg III, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1695-0002   5-7-2023  
0007   Kallenbroekerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1403-0002   24-5-2017  
0030   Kallenbroekerweg III   NL.IMRO.0203.1622-0002   16-3-2021  
0031   Kallenbroekerweg IV   NL.IMRO.0203.1627-0002   13-4-2021  
0002   Kapweg-Graafhorstweg   NL.IMRO.0203.1334-0002   8-3-2016  
0009   Kapweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1406-0002   27-9-2017  
0032   Kapweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1623-0002   6-10-2021  
0037   Kapweg III   NL.IMRO.0203.1693-0002   14-12-2023  
0039   Kapweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1737-0002   27-9-2023  
0013   Kerkendelweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1440-0002   25-4-2018  
0018   Kerkweg I   NL.IMRO.0203.1465-0002   14-11-2018  
0019   Kerkweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1466-0002   30-01-2019  
0023   Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1510-0002   09-10-2019  
0039   Kerkweg IV   NL.IMRO.0203.1739-0002   12-9-2023  
0002   Klettersteeg I   NL.IMRO.0203.1338-0002   19-2-2016  
0032   Klettersteeg II   NL.IMRO.0203.1631-0002   26-10-2021  
0005   Klettersteeg-Grote Fliertweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1363-0002   14-12-2016  
0019   Kootwijkerbroekerweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1492-0002   12-12-2018  
0008   Kootwijkerdijk III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1375-0002   5-7-2017  
0011   Kootwijkerdijk IV   NL.IMRO.0203.1427-0002   26-1-2018  
0035   Kootwijkerdijk V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1678-0002   25-5-2022  
0022   Kruisweg I   NL.IMRO.0203.1499-0002   24-5-2019  
0001   Laageinderweg III   NL.IMRO.0203.1309-0002   4-8-2015  
0003   Laageinderweg IV   NL.IMRO.0203.1356-0002   21-6-2016  
0001   Lange Zuiderweg III   NL.IMRO.0203.1306-0002   21-8-2015  
0002   Lange Zuiderweg IV   NL.IMRO.0203.1329-0002   15-2-2016  
0018   Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1475-0002   14-11-2018  
0018   Lange Zuiderweg VI   NL.IMRO.0203.1488-0002   19-10-2018  
0030   Lange Zuiderweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1599-0002   18-3-2021  
0033   Lange Zuiderweg VIII   NL.IMRO.0203.1641-0002   2-11-2021  
0038   Lange Zuiderweg IX, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1663-0002   26-4-2023  
0024   Lankerenseweg V   NL.IMRO.0203.1538-0002   5-11-2019  
0029   Lankerenseweg VI   NL.IMRO.0203.1612-0002   4-12-2020  
0021   Leemweg II   NL.IMRO.0203.1502-0002   23-5-2019  
0033   Leemweg III   NL.IMRO.0203.1636-0002   11-1-2022  
0020   Meentweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1364-0002   17-4-2019  
0024   Meentweg II   NL.IMRO.0203.1541-0002   15-11-2019  
0025   Meentweg III   NL.IMRO.0203.1571-0002   31-3-2020  
0036   Meentweg V   NL.IMRO.0203.1702-0002   23-8-2022  
0038   Meentweg VI   NL.IMRO.0203.1734-0002   4-7-2023  
0012   Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1439-0002   7-3-2018  
0001   Muldersweg I   NL.IMRO.0203.1244-0002   17-7-2014  
0032   Muldersweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1639-0002   6-10-2021  
0038   Muldersweg-Breihutterweg   NL.IMRO.0203.1710-0002   24-3-2023  
0002   Nachtegaalweg II   NL.IMRO.0203.1313-0002   5-1-2016  
0027   Nachtegaalweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1575-0002   8-7-2020  
0032   Nachtegaalweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1613-0002   6-10-2021  
0021   Nachtegaalweg-De Spil, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1496-0002   22-5-2019  
0035   Nijkerkerweg-A30, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1681-0002   25-5-2022  
0007   Norschoterweg I   NL.IMRO.0203.1382-0002   2-5-2017  
0002   Oosterbrinkweg IV   NL.IMRO.0203.1326-0002   16-12-2015  
0016   Oosterbrinkweg V   NL.IMRO.0203.1470-0002   18-7-2018  
0039   Oosterbrinkweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1670-0002   25-10-2023  
0038   Oude Bijschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1704-0002   22-3-2023  
0028   Oude Essenerweg I   NL.IMRO.0203.1595-0002   25-8-2020  
0034   Oude Essenerweg II   NL.IMRO.0203.1682-0002   19-4-2022  
0036   Oude Zeumerseweg I   NL.IMRO.0203.1707-0002   18-10-2022  
0025   Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1485-0002   10-7-2019  
0023   Paalhoeveweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1506-0001   9-10-2019  
0020   Paleisweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203-1483-0002   6-3-2019  
0014   Parapluherziening bouwvlakken (ph)   NL.IMRO.0203.1436-0002   30-5-2018  
0037   Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie (ph)   NL.IMRO.0203.1515-0002   22-3-2023  
0001   Parapluherziening De Puurveense Molen (ph)   NL.IMRO.0203.1248-0002   30-9-2014  
0008   Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud (ph)   NL.IMRO.0203.1391-0002   5-7-2017  
0031   Parapluherziening Molenbiotopen (ph)   NL.IMRO.0203.1598-0002   21-4-2021  
0001   Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1241-0001   25-2-2014  
0003   Partiële herziening Buitengebied 2012-Esweg II (ph)   NL.IMRO.0203.1324-0002   13-4-2016  
0006   Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1370-0002   1-2-2017  
0027   Plaggenweg II   NL.IMRO.0203.1576-0002   21-7-2020  
0029   Plaggenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1591-0002   12-11-2020  
0038   Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1667-0002   31-5-2023  
0017   Platanenstraat VII   NL.IMRO.0203.1456-0002   26-9-2018  
0038   Platanenstraat IX   NL.IMRO.0203.1721-0002   21-3-2023  
0001   Peutweg I   NL.IMRO.0203.1247-0002   17-2-2015  
0023   Polleveenseweg I   NL.IMRO.0203.1521-0002   10-10-2019  
0012   Postweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1446-0002   7-3-2018  
0025   Postweg II   NL.IMRO.0203.1542-0002   24-1-2020  
0024   Postweg III   NL.IMRO.0203.1508-0002   17-12-2019  
0028   Postweg IV   NL.IMRO.0203.1581-0002   15-9-2020  
0031   Postweg V   NL.IMRO.0203.1640-0002   7-7-2021  
0034   Postweg VI   NL.IMRO.0203.1680-0002   19-4-2022  
0010   Putterweg II   NL.IMRO.0203.1438-0002   8-12-2017  
0034   Putterweg V   NL.IMRO.0203.1665-0002   19-4-2022  
0038   Puurveenseweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1708-0002   31-5-2023  
0003   Renswoudsestraatweg III   NL.IMRO.0203.1317-0002   7-6-2016  
0037   Renswoudsestraatweg V   NL.IMRO.0203.1705-0002   24-1-2023  
0006   Rudolphlaan I   NL.IMRO.0203.1218-0002   26-4-2016  
0037   Ruitenbeekweg I   NL.IMRO.0203.1712-0002   29-11-2022  
0008   Rijksweg V   NL.IMRO.0203.1389-0002   22-6-2017  
0031   Rijksweg VI   NL.IMRO.0203.1619-0002   7-7-2021  
0037   Rijksweg VIII   NL.IMRO.0203.1697-0002   25-11-2022  
0039   Rijksweg IX   NL.IMRO.0203.1742-0002   12-9-2023  
0003   Sandersstraat I   NL.IMRO.0203.1210-0002   15-2-2016  
0001   Scherpenzeelseweg IX   NL.IMRO.0203.1276-0002   6-11-2014  
0026   Scherpenzeelseweg X   NL.IMRO.0203.1514-0002   12-5-2020  
0028   Scherpenzeelseweg XI   NL.IMRO.0203.1593-0002   18-8-2020  
0010   Schoonengweg II   NL.IMRO.0203.1426-0002   20-10-2017  
0025   Schoonengweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1561-0002   18-3-2020  
0011   Schoonhorsterweg III   NL.IMRO.0203.1360-0002   24-1-2018  
0008   Schoonhorsterweg IV   NL.IMRO.0203.1404-0002   23-6-2017  
0030   Schoonhorsterweg V   NL.IMRO.0203.1618-0002   15-1-2021  
0032   Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1626-0002   6-10-2021  
0019   Stationsweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1374-0002   30-1-2019  
0035   Stoutenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1657-0002   25-5-2022  
0024   Stroeërschoolweg III   NL.IMRO.0203.1545-0002   29-11-2019  
0035   Stroeërschoolweg IV   NL.IMRO.0203.1683-0002   27-6-2022  
0039   Stroeërweg IV   NL.IMRO.0203.1744-0002   29-8-2023  
0017   Thorbeckelaan IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1425-0002   3-10-2018  
0030   Tolnegenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1596-0002   18-3-2021  
0033   Tolnegenweg-Kerkendelweg   NL.IMRO.0203.1643-0002   11-1-2022  
0007   Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1380-0002   24-5-2017  
0001   Tweede partiele herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1253-0003   8-7-2014  
0001   Valkseweg XII   NL.IMRO.0203.1307-0002   13-7-2015  
0003   Valkseweg XIII   NL.IMRO.0203.1353-0002   24-5-2016  
0008   Valkseweg XV   NL.IMRO.0203.1394-0002   22-6-2017  
0021   Valkseweg XVI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1511-0002   22-5-2019  
0025   Valkseweg XVIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1530-0002   18-3-2020  
0026   Valkseweg XX   NL.IMRO.0203.1565-0002   15-5-2020  
0026   Valkseweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1567-0002   27-5-2020  
0026   Valkseweg XXII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1570-0002   27-5-2020  
0031   Valkseweg XXIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1607-0002   7-7-2021  
0037   Valkseweg XXIV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1679-0002   8-2-2023  
0021   Velkemeensedijk I   NL.IMRO.0203.1495-0002   16-5-2019  
0035   Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012   NL.IMRO.0203.1644-0002   25-5-2022  
0006   Vergroten inhoud woningen, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1376-0002   1-2-2017  
0010   Verzamelherziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1349-0002   8-11-2017  
0001   Vinkekampweg I   NL.IMRO.0203.1288-0002   13-3-2015  
0009   Vinkekampweg II   NL.IMRO.0203.1409-0002   18-8-2017  
0012   Vinkelaar II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1421-0002   7-3-2018  
0024   Vossenweg I   NL.IMRO.0203.1528-0002   8-11-2019  
0022   Vrouwenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1501-0002   10-7-2019  
0029   Walhuisweg I   NL.IMRO.0203.1604-0002   1-12-2020  
0017   Wencopperweg V   NL.IMRO.0203.1482-0002   6-9-2018  
0007   Welgelegenweg II   NL.IMRO.0203.1387-0002   5-4-2017  
0022   Welgelegenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1503-0002   10-7-2019  
0001   Wesselseweg VII   NL.IMRO.0203.1191-0002   18-3-2014  
0011   Wesselseweg XI   NL.IMRO.0203.1347-0002   2-2-2018  
0009   Wesselseweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1381-0002   27-9-2017  
0025   Wesselseweg XIV   NL.IMRO.0203.1557-0002   3-3-2020  
0030   Wesselseweg XV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1563-0002   18-3-2021  
0031   Wesselseweg XVI   NL.IMRO.0203.1642-0002   20-7-2021  
0034   Wesselseweg XXV   NL.IMRO.0203.1633-0002   15-3-2022  
0039   Wesselseweg XXVII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1746-0002   25-10-2023  
0033   Wielweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1628-0002   9-2-2022  
0036   Wielweg III   NL.IMRO.0203.1696-0002   18-10-2022  
0038   Wielweg IV   NL.IMRO.0203.1729-0002   19-5-2023  
0024   Zeumerseweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1529-0002   11-12-2019  


Inmiddels is het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vervangen (geheel en gedeeltelijk) door de in volgende tabel opgenomen bestemmingsplannen, waarvan de plangebieden uit de geconsolideerde versie zijn weggelaten. Ook zijn de ontwerpbestemmingsplannen uit de geconsolideerde versie weggelaten en in de lijst hieronder opgenomen. Dit om te voorkomen dat de geconsolideerde versie over deze bestemmingsplannen heen komt te liggen. Eveneens geldt dit voor het provinciale inpassingsplan "Rondweg Voorthuizen N303" (met IMRO-idn. NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1) welke is vastgesteld op 17-12-2014. Dit inpassingsplan van de provincie Gelderland is ook uit het plangebied van de geconsolideerde versie gelaten.

Weggelaten vanaf versie   Naam bestemmingsplan   IMRO-idn.   Vastgesteld  
0028   Apeldoornsestraat-Roelenengweg   NL.IMRO.0203.1233-0002   26-5-2021  
0005   Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg   NL.IMRO.0203.1340-0002   1-2-2017  
0039   Appelseweg I   NL.IMRO.0203.1672-0001   ontwerp  
0020   Bakkersweg I   NL.IMRO.0203.1512-0002   10-7-2019  
0001   Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg   NL.IMRO.0203.1237-0002   30-9-2015  
0001   Baron van Nagellstraat VIII   NL.IMRO.0203.1271-0003   11-11-2015  
0005   Barneveld-Noordwest   NL.IMRO.0203.1310-0003   1-2-2017  
0011   Barneveld-Zuidoost   NL.IMRO.0203.1351-0003   3-10-2018  
0017   Blankensgoed-Noord   NL.IMRO.0203.1418-0002   6-3-2019  
0024   Bloemendal I   NL.IMRO.0203.1359-0003   27-5-2020  
0039   Bloemendal IIA   NL.IMRO.0203.1635-0002   ontwerp  
0039   Bloemendal IIB   NL.IMRO.0203.1765-0001   ontwerp  
0034   Bosweg I   NL.IMRO.0203.1615-0002   29-9-2022  
0035   Buurtweg II   NL.IMRO.0203.1609-0002   vastgesteld 14-12-2022  
0010   Damweg I   NL.IMRO.0203.1443-0002   17-5-2018  
0038   De Eendracht   NL.IMRO.0203.1661-0001   vastgesteld 13-12-2023  
0019   De Kelis I   NL.IMRO.0203.1481-0002   17-4-2019  
0002   Dijkerweg II   NL.IMRO.0203.1335-0002   25-5-2016  
0032   Dijkerweg IV   NL.IMRO.0203.1646-0002   10-3-2022  
0001   Dunenkamperweg I   NL.IMRO.0203.1196-0002   1-10-2013  
0001   Drieënhuizerweg-Heetkamperweg   NL.IMRO.0203.1264-0002   28-1-2015  
0001   Dwarsakker   NL.IMRO.0203.1214-0003   20-8-2014  
0001   Dwarsakker II   NL.IMRO.0203.1277-0002   30-9-2015  
0001   Dwarsgraafweg V   NL.IMRO.0203.1290-0002   13-5-2015  
0001   Essenerweg X   NL.IMRO.0203.1238-0002   6-5-2014  
0009   Essenerweg XI   NL.IMRO.0203.1258-0002   31-1-2018  
0038   Essenerweg XIX   NL.IMRO.0203.1730-0002   27-9-2023  
0036   Essenerweg-Laageinderweg   NL.IMRO.0203.1718-0002   8-2-2023  
0025   Esvelderweg-Tolnegenweg   NL.IMRO.0203.1509-0002   7-10-2020  
0001   Esweg I   NL.IMRO.0203.1318-0002   27-1-2016  
0001   Garderbroekerweg-Kerkweg   NL.IMRO.0203.1189-0003   4-3-2015  
0001   Garderbroekerweg-Wencopperweg   NL.IMRO.0203.1236-0002   10-6-2015  
0001   Garderbroekerweg XIV   NL.IMRO.0203.1195-0002   17-12-2013  
0001   Garderbroekerweg XV   NL.IMRO.0203.1212-0002   28-1-2014  
0001   Garderbroekerweg XVIII   NL.IMRO.0203.1315-0002   11-11-2015  
0039   Garderbroekerweg XXIX   NL.IMRO.0203.1764-0001   ontwerp  
0001   Garderen   NL.IMRO.0203.1013-0003   12-11-2013  
0005   Gelkenhorsterweg I   NL.IMRO.0203.1369-0002   30-1-2019  
0024   Grenscorrecties   NL.IMRO.0203.1462-0003   27-5-2020  
0039   Groot Bielderweg I   NL.IMRO.0203.1524-0001   ontwerp  
0001   Gruttoweg I   NL.IMRO.0203.1295-0002   30-9-2015  
0038   Hanzeweg-Zuid 1   NL.IMRO.0203.1722-0002   13-12-2023  
0039   Harskamperweg e.o.   NL.IMRO.0203.1703-0001   ontwerp  
0004   Harskamperweg V   NL.IMRO.0203.1362-0002   9-11-2016  
0001   Harskamperweg-Kootwijkerdijk   NL.IMRO.0203.1304-0002   2-3-2016  
0001   Hazendonkweg-Heetweg (fietspad N310)   NL.IMRO.0203.1229-0002   16-12-2014  
0001   Hazendonkweg I   NL.IMRO.0203.1211-0002   12-11-2013  
0029   Heetkamperweg II   NL.IMRO.0203.1600-0002   7-7-2021  
0002   Heideweg-Garderbroekerweg   NL.IMRO.0203.1322-0002   25-5-2016  
0006   Hessenweg XI   NL.IMRO.0203.1361-0002   5-7-2017  
0034   Het Wulperveld   NL.IMRO.0203.1645-0003   29-9-2022  
0026   Hoevelakenseweg X   NL.IMRO.0203.1573-0002   7-10-2020  
0001   Holzenbosch   NL.IMRO.0203.1124-0002   16-12-2015  
0007   Hooiweg I   NL.IMRO.0203.1398-0002   8-11-2017  
0017   Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid   NL.IMRO.0203.1402-0002   6-3-2019  
0001   Houtbeekweg I   NL.IMRO.0203.1257-0003   8-7-2015  
0002   Hunnenweg V   NL.IMRO.0203.1328-0002   13-4-2016  
0028   Hunnenweg VII   NL.IMRO.0203.1562-0002   21-4-2021  
0039   Hunnenweg-Meeuwenveenseweg   NL.IMRO.0203.1770-0001   ontwerp  
0035   Kerkweg-Hoevedorp   NL.IMRO.0203.1702-0002   29-9-2022  
0014   Koningsweg VI   NL.IMRO.0203.1430-0003   4-7-2018  
0028   Kootwijkerbroek-Stroe   NL.IMRO.0203.1494-0003   21-4-2021  
0002   Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg   NL.IMRO.0203.1323-0002   25-5-2016  
0001   Kootwijkerdijk II   NL.IMRO.0203.1293-0002   8-7-2015  
0039   Koperweg I   NL.IMRO.0203.1783-0001   ontwerp  
0014   Kromme Akker-Zuid   NL.IMRO.0203.1395-0003   30-1-2019  
0030   Kromme Akker-Zuid II   NL.IMRO.0203.1597-0003   7-7-2021  
0001   Laageinderweg I   NL.IMRO.0203.1235-0002   6-5-2014  
0006   Laageinderweg V   NL.IMRO.0203.1383-0002   24-5-2017  
0004   Laageinderweg-Drieënhuizerweg   NL.IMRO.0203.1283-0002   9-11-2016  
0001   Lange Zuiderweg II   NL.IMRO.0203.1219-0002   10-6-2014  
0039   Lankerenseweg VIII   NL.IMRO.0203.1772-0001   ontwerp  
0002   Molenweg III   NL.IMRO.0203.1342-0002   6-7-2016  
0001   Nachtegaalweg-Appelseweg   NL.IMRO.0203.1180-0002   27-1-2016  
0029   Nieuw Milligenseweg I   NL.IMRO.0203.1584-0002   18-3-2021  
0003   Nijkerkerweg VI   NL.IMRO.0203.1286-0002   6-7-2016  
0039   Noordenweg II   NL.IMRO.0203.1769-0001   ontwerp  
0002   Noordersingel I   NL.IMRO.0203.1336-0002   6-7-2016  
0015   Oldenbarnevelderweg I   NL.IMRO.0203.1480-0002   12-12-2018  
0029   Oostbroek I   NL.IMRO.0203.1333-0003   25-5-2022  
0001   Otelaarseweg II   NL.IMRO.0203.1220-0002   6-5-2014  
0031   Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat   NL.IMRO.0203.1531-0002   6-10-2021  
0001   Oud Milligenseweg VI   NL.IMRO.0203.1254-0002   30-9-2014  
0001   Oud Vellerseweg/Hunnenweg   NL.IMRO.0203.1169-0002   10-6-2015  
0004   Overhorsterweg I   NL.IMRO.0203.1331-0002   14-12-2016  
0009   Prinsenweg I   NL.IMRO.0203.1437-0002   7-3-2018  
0001   Puurveenseweg III   NL.IMRO.0203.1321-0002   11-11-2015  
0039   Puurveen-Zuid   NL.IMRO.0203.1725-0001   ontwerp  
0001   Rijksweg IV   NL.IMRO.0203.1314-0002   27-1-2016  
0037   Rubensstraat II   NL.IMRO.0203.1701-0002   5-7-2023  
0039   Schooneng   NL.IMRO.0203.1768-0001   ontwerp  
0002   Schoonengweg I   NL.IMRO.0203.1339-0002   25-5-2016  
0007   Schoonengweg-Postweg   NL.IMRO.0203.1393-0002   5-7-2017  
0001   Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg   NL.IMRO.0203.1152-0003   10-6-2014  
0005   Speulderbosweg I   NL.IMRO.0203.1204-0002   1-2-2017  
0002   Stationsweg-Binnenveld   NL.IMRO.0203.1325-0002   13-4-2016  
0011   Stationsweg-Van Wijnbergenlaan   NL.IMRO.0203.1444-0002   30-5-2018  
0001   Stationsweg XI   NL.IMRO.0203.1263-0002   13-5-2015  
0001   Stroeërweg I   NL.IMRO.0203.1200-0002   8-7-2015  
0035   Stroeërweg III   NL.IMRO.0203.1621-0001   3-11-2022  
0001   Stroe VI   NL.IMRO.0203.1250-0003   4-3-2015  
0001   Thorbeckelaan Zuid I   NL.IMRO.0203.1239-0003   8-7-2015  
0003   Valkseweg-Nijkerkerweg   NL.IMRO.0203.1350-0002   6-7-2016  
0001   Veluweweg-Essenerweg   NL.IMRO.0203.1297-0002   10-6-2015  
0039   Valkseweg-Harskamperweg   NL.IMRO.0203.1773-0001   ontwerp  
0001   Veluweweg-Lankerenseweg   NL.IMRO.0203.1202-0002   10-6-2015  
0001   Veluweweg-Lankerenseweg I   NL.IMRO.0203.1289-0002   10-6-2015  
0025   Veluweweg-Topperbinnenweg   NL.IMRO.0203.1566-0002   8-7-2020  
0037   Walhuisweg II   NL.IMRO.0203.1648-0002   5-7-2023  
0001   Wethouder Rebellaan I   NL.IMRO.0203.1184-0003   9-7-2013  
0005   Wethouder Rebellaan II   NL.IMRO.0203.1367-0003   1-2-2017  
0001   Wencopperweg II   NL.IMRO.0203.1245-0002   6-7-2016  
0001   Wencopperweg III   NL.IMRO.0203.1249-0002   16-12-2014  
0004   Wencopperweg IV   NL.IMRO.0203.1357-0002   14-12-2016  
0006   Wikselaarse Eng   NL.IMRO.0203.1348-0002   24-5-2017  
0003   Wolweg I   NL.IMRO.0203.1330-0002   29-9-2016  
0031   Wolweg III   NL.IMRO.0203.1523-0002   6-10-2021