direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Buitengebied
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0184.BP2015BG-0101

Bijlagen bij de regels

 

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)

    AFSTANDEN
IN METERS  
  INDICES  
SBI-
CODE  
OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR   CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                    
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                    
016   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                    
016   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
016   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
0162   KI-stations   30   10   30   0     2   1      
10, 11   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                    
1032, 1039   Groente- en fruitconservenfabrieken:                    
1052   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²   10   0   30   0     2   1      
1071   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                    
1071   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   30   10   30   10     2   1      
10821   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                    
10821   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
10821   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30   0     2   1      
14   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                    
141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10     2   2      
16   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                    
162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0     2   1      
58   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                    
18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0     2   1   B    
1814   Grafische afwerking   0   0   10   0     1   1      
1814   Binderijen   30   0   30   0     2   2      
1813   Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10     2   2   B    
1814   Overige grafische activiteiten   30   0   30   10     2   2   B    
182   Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0     1   1      
20   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                    
2120   Farmaceutische productenfabrieken:                    
2120   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10     2   2      
23   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN                    
232, 234   Aardewerkfabrieken:                    
232, 234   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10     2   1     L  
26, 28, 33   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                    
26, 28, 33   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   30   10   30   10     2   1      
26, 27, 33   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                    
293   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10     2   1      
26, 32, 33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                    
26, 32, 33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   30   0   30   0     2   1      
31   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                    
9524   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   0   10   10   0     1   1      
321   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10     2   1   B    
322   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10     2   2      
32991   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0     2   1      
35   PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                    
35   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                    
35   - < 10 MVA   0   0   30   10     2   1   B    
35   Gasdistributiebedrijven:                    
35   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   0   0   10   10     1   1      
35   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30   10     2   1      
35   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                    
35   - blokverwarming   10   0   30   10     2   1      
36   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                    
36   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                    
36   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                    
36   - < 1 MW   0   0   30   10     2   1      
41,
42, 43  
BOUWNIJVERHEID                    
41, 42, 43   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10     2   1   B    
45, 47   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                    
451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10     2   2   B    
45204   Autobeklederijen   0   0   10   10     1   1      
45205   Autowasserijen   10   0   30   0     2   3      
453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   0   0   30   10     2   1      
46   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                    
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0     1   1      
4622   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0     2   2      
4634   Grth in dranken   0   0   30   0     2   2      
4635   Grth in tabaksproducten   10   0   30   0     2   2      
4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0     2   2      
4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0     2   2      
4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10     2   2      
464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10     2   2      
46499   Grth in vuurwerk en munitie:                    
46499   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   10   0   30   10 V   V   2   2      
46499   - munitie   0   0   30   30     2   2      
4673   Grth in hout en bouwmaterialen:                    
4673   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10     2   1      
46735   zand en grind:                    
46735   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0     2   1      
4674   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                    
4674   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0     2   1      
46752   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   R   2   1      
4676   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10     2   2      
466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0     2   2      
47   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                    
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10     1   1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                    
562   Cateringbedrijven   10   0   30   10     2   1      
49   VERVOER OVER LAND                    
493   Taxibedrijven   0   0   30   0     2   2      
495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30   10     2   1   B    
52   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                    
52109   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30   10     2   2      
5221   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30   0     2   3     L  
53   POST EN TELECOMMUNICATIE                    
531, 532   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0     2   2      
61   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0     1   1      
61   zendinstallaties:                    
61   - FM en TV   0   0   0   10     1   1      
61   - GSM en UMTS-steunzenders (indien omgevingsvergunningplichtig)   0   0   0   10     1   1      
77   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                    
7711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10     2   2      
772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10     2   2      
62   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                    
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0     1   1      
58, 63   Datacentra   0   0   30   0     2   1      
72   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                    
721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   R   2   1      
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0     1   1      
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                    
74203   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10     2   2   B    
82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0     1   2      
37, 38, 39   MILIEUDIENSTVERLENING                    
3700   rioolgemalen   30   0   10   0     2   1      
382   Afvalverwerkingsbedrijven:                    
382   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30   R   2   1   B   L  
59   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                    
591, 592, 601, 602   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10     2   2      
931   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30   0     2   2      
96   OVERIGE DIENSTVERLENING                    
96012   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   R   2   2   B   L  
96013   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0     2   1      
96013   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0     1   1      
9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0     1   1      
9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0     2   1      
9609   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0     1   1      
                     
Tabel 2: Opslagen en installaties                    
0   OPSLAGEN                    
1   butaan, propaan, LPG (in tanks):                    
1   - bovengronds, < 2 m³   -   -   -   30     2   -      
3   brandbare vloeistoffen (in tanks):                    
3   - ondergronds, K1/K2/K3-klasse   10   -   -   10     1   -   B    
3   - bovengronds, K3-klasse: < 10 m³   10   -   -   10     2   -   B    
4   Overige gevaarlijke stoffen in tanks:                    
4   - bovengronds < 10 m³ en onder drempelwaarde BRZO   10   -   -   10     1   -      
5   Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen:                    
5   - kleine hoeveelheden < 10 ton   -   -   -   10     1   -      
5   - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog
beschermingsniveau  
-   -   -   30     2   -      
6   ontplofbare stoffen en munitie:                    
6   - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   10     1   -      
6   - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   30     2   -      
11   INSTALLATIES                    
14   laboratoria:                    
14   - chemisch / biochemisch   30   0   30   10   D   2   1      
14   - medisch en hoger onderwijs   10   0   30   10     2   1      
15   luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel   10   0   10   0     1   1      
16   keukeninrichtingen   30   0   10   0     2   1      
18   koelinstallaties ammoniak < 400 kg   0   0   30   10     2   1      
22   noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking   10   0   30   10   D   2   1      
25   vorkheftrucks, elektrisch   0   10   30   0     2   1      
26   transformatoren < 1 MVA   0   0   10   10     1   1      
29   hydrofoorinstallaties   0   0   30   0     2   1      
31   stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:                    
32   - gas, < 2,5 MW   10   0   30   10     2   1      
32   - olie, < 2,5 MW   30   0   30   10     2   1      
33   luchtcompressoren   10   10   30   10   D   2   1      
34   liftinstallaties   0   0   10   10     1   1      
35   motorbrandstofpompen zonder LPG   30   0   30   10     2   2   B    

Bijlage 2 Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

1. Hoofdindeling

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Bij die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties.

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat:

 • 1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan "normaal" zijn voor die bedrijven of
 • 2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of bedrijfstype kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in het kader van een bestemmingsplan.

2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: de grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehanteerd voor omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied:

10 m  
30 m  
50 m  
100 m  
200 m  
300 m  
500 m  
700 m  
1.000 m  
1.500 m  

Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen.
Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of kwalificatie.
Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor potentiële hinder, gevaar of schade.

3. Gevaar: risico (R) en vuurwerk (V)

Voor bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor gevaar de letter R van "risico" aangegeven. Dat houdt in dat voor deze bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepassing is.
Daarnaast is bij bepaalde bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van "vuurwerk" opgenomen. Voor deze bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit.

4. Categorie

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in de kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in kolom 'categorie'.
Onder de kop "categorie" is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën:

milieucategorie   grootste afstand  
1   10 m  
2   30 m  
3.1   50 m  
3.2   100 m  
4.1   200 m  
4.2   300 m  
5.1   500 m  
5.2   700 m  
5.3   1.000 m  
6   1.500 m  


5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L)

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich in een indicatie omtrent de bronsterkte:
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking;
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking;
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking.

Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft.
Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is.

6. Verklaring gebruikte afkortingen

- : niet van toepassing / niet relevant
< : kleiner dan
> : groter dan
= : gelijk aan
cat. : categorie
e.d. : en dergelijke
i.e. : inwonereenheden
kl. : klasse
n.e.g. : niet elders genoemd
o.c. : opslagcapaciteit
p.c. : productiecapaciteit
p.o. : productieoppervlak
b.o. : bedrijfsoppervlak
v.c. : verwerkingscapaciteit
u : uur
d : dag
w : week
j : jaar
B : bodemverontreiniging
L : luchtverontreiniging
R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing)
V : vuurwerkbesluit van toepassing

Bijlage 3 Lijst nieuwvestiging niet-agrarische bedrijven (als nevenactiviteit of als volledige omschakeling)

CATE-
GORIE  
SBI-
CODE  
OMSCHRIJVING   Zone
Urkerweg  
Zone
Staartweg  
  1   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW      
3   14   dienstverlening t.b.v. de landbouw   +   +  
1   0141.1   hoveniersbedrijven   +   +  
  2   BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW      
3   20   bosbouwbedrijven   +   +  
    verwerking van (streek)eigen producten   +   +  
  18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN V. BONT      
2   182   vervaardiging van kleding en –toebehoren (excl. van leer)   -   -  
         
  20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.      
2   20.102.205   Ambachtelijk houtconservering, kurkwaren-, riet- en vlechtwerk   +   +  
  22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE      
1   221   uitgeverijen (kantoren)   -   -  
2   2222.6   kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   -   -  
1   2223   grafische afwerking   -   -  
2   2223   binderijen   -   -  
2   2224   grafische reproductie en zetten   -   -  
2   2225   overige grafische activiteiten   -   -  
1   223   reproductiebedrijven opgenomen media   -   -  
         
  33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN      
2   33   bedrijven voor medische en optische apparaten   -   -  
  36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN      
2   362   fabricage van munten, sieraden e.d.   -   -  
2   363   muziekinstrumentenfabrieken   -   -  
  50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESTATIONS      
1   5020.4   autobeklederijen   -   -  
2   5020.5   autowasserijen   -   -  
         
  51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING      
1   511   handelsbemiddeling (kantoren)   -   -  
2   5121   grth in akkerbouwproducten en veevoeders   -   -  
2   5122   grth in bloemen en planten   -   -  
2   5125, 5131   grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie aardappelen   -   -  
2   5132, 5133   grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten eieren, spijsoliën en vetten   -   -  
2   5134   grth in dranken   -   -  
2   5135   grth in tabaksproducten   -   -  
2   5136   grth in suiker, chocolade en suikerwerk   -   -  
2   5137   grth in koffie, thee, cacao en specerijen   -   -  
2   5138,5139   grth in overige voedings- en genotmiddelen   -   -  
2   514   grth in overige consumentenartikelen   -   -  
  5151.1   grth in vaste brandstoffen:      
2   5162   grth in machines en apparaten   -   -  
2   517   overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)   -   -  
  52   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN      
2   5211   tuincentrum   +   +  
1   527   reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   -   -  
  55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING      
2   5511, 5512   hotels en pensions met keuken   +   +  
2   553   restaurants, cafetaria's, snackbars,   +   +  
2   5552   cateringbedrijven   +   +  
  64   POST EN TELECOMMUNICATIE      
2   641   post- en koeriersdiensten   -   -  
1   642   telecommunicatiebedrijven   -   -  
  70   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED      
1   70   verhuur van en handel in onroerend goed   -   -  
  71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES      
2   714   verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   -   -  
2   714   caravanstalling   +   +  
  72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE      
1   72   computerservice- en informatietechnologie   -   -  
         
  73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK      
2   731   natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   -   -  
1   732   maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   -   -  
  74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING      
1   74   overige zakelijke dienstverlening: kantoren   -   -  
  85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG      
1   8512, 8513   artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   -   -  
1   8514, 8515   consultatiebureaus   -   -  
2   853   Verpleeghuizen kleinschalig   -   -  
  -   Zorgboerderijen   +   +  
         
         
  91   DIVERSE ORGANISATIES      
2   9131   kerkgebouwen e.d.   +   +  
3   9133.1   clubhuizen   +   +  
3   9133.1   hondendressuurterreinen   +   +  
  92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE      
2   921, 922   studio's (film, TV, radio, geluid)   +   +  
2   9234   muziek- en balletscholen   +   +  
2   9234.1   dansscholen   +   +  
1   9251, 9252   musea, ateliers, e.d.   +   +  
2   9261.2   bowlingcentra   +   +  
3   9261.2   maneges   +   +  
2   9262   sportscholen   +   +  
1   9302   schoonheidsinstituten   +   +  
2   9304   badhuizen en saunabaden   +   +  
3   9305   dierenasiels en -pensions   +   +  
  -   dierenartsenpraktijken   +   +  
  -   kanoverhuurbedrijven   +   -  
  -   speelplaatsen   +   +  
  -   kinderboerderijen   +   +  
         
+   =   toegestaan      
         
-   =   niet toegestaan      

Bijlage 4 Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1

Hoofdzakelijk: bereiding etenswaren voor consumptie ter plaatse

 • Restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice;
 • Bistro;
 • Crêperie;
 • Lunchroom;
 • Koffie-/theehuis, koffiebar, tearoom;
 • IJssalon;
 • Broodjeszaak;
 • Croissanterie.

Categorie 2

Hoofdzakelijk: bereiding van etenswaren al dan niet voor consumptie ter plaatse

 • Restaurant met bezorg- en/of afhaalservice;
 • Cafetaria;
 • Snack bar;
 • Grillroom;
 • Shoarma;
 • Fast-food-restaurant;
 • Automatiek;
 • Snelbuffet;
 • Traiteur;
 • Hotel;
 • Pension.

Categorie 3

Hoofdzakelijk: verstrekking van dranken

 • Café;
 • Bar;
 • Bierhuis;
 • Biljartcentrum;
 • Proeflokaal;
 • Zaalverhuur.

Categorie 4

Hoofdzakelijk: het ten gehore brengen van muziek en gelegenheid geven tot dansen

 • Discotheek;
 • Bar-dancing.

Bijlage 5 Karakteristieke bouwwerken Urk

Adres   Aanwezige karakteristieke bebouwing  
Staartweg 2   Gezinsboerderij  
Staartweg 4   Montageboerderij (schuur en woning)  
Staartweg 7 a t/m e   Arbeiderswoning  
Staartweg 9   Montageboerderij (schuur en woning)  
Staartweg 11   Montageboerderij (schuur)  
Staartweg 13   Montageboerderij (schuur en woning)  
Staartweg 15   Montageboerderij (schuur en woning)  
Urkerweg 60 a t/m d   Arbeiderswoning  
Urkerweg 56   Montageboerderij (schuur en woning)  
Urkerweg 54   Montageboerderij (schuur en woning)  
Urkerweg 52   Montageboerderij (schuur en woning)  
Urkerweg 52 a t/m d   Arbeiderswoning  
Vormtweg 7   Montageboerderij (schuur en woning)  

Nadere beschrijving montageboerderijen:

De standaardschuren voor de grotere bedrijven werden grotendeels in montagebouw uitgevoerd. Deze bedrijfsruimten hadden zowel wanden als stalzolders van geprefabriceerde betonnen elementen. De gevels met betonnen ribbenstructuur vormen het meest opvallende beeldkenmerk van de boerderijen in de Noordoostpolder. De kapconstructie was van hout. De plattegrond is rechthoekig. Er kunnen drie generaties montageschuren worden onderscheiden.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2015BG-0101_0020.jpg"

Bij de eerste generatie schuren werden de ribben naar binnen gekeerd. Bij de tweede generatie werden de ribben uit praktische en esthetische overwegingen naar buiten gekeerd. Bij de derde generatie werden de spanten van beton gemaakt en de topgevels bedekt met hout of eterniet. Binnen die generaties zijn er nog 6 typen en 40 varianten te onderscheiden.

De boerderijwoningen werden bij dit type boerderij los van de schuur gebouwd of daar d.m.v. een tussenlid mee verbonden. Ze bestaan uit twee bouwlagen (met dus een hoge goot) en hebben een flauw hellend dak.

Nadere beschrijving arbeiderswoningen:

Deze woningen werden in de jaren '40 en '50 gerealiseerd in blokken van twee, drie en vier. In het algemeen bevinden ze zich evenwijdig aan de weg direct naast boerenerven. Ze bestaan uit één bouwlaag met een doorlopend zadeldak. Eén type had een aangebouwd schuurtje, de rest niet. Het tweede type (een van de laatste types) onderscheidt zich door een voordeur met portiek en een woonkamerraam dat hier een hoekraam is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2015BG-0101_0021.jpg"

Nadere beschrijving gezinsboerderijen:

Het gehele ensemble (zowel woning als schuur) zijn opgetrokken in rode baksteen. De boerderij heeft een grote schuur met een ervoor geplaatste, eraan vast gebouwde woning. De boerderijen hebben een met rode dakpannen bedekt zadeldak. Deze zogenaamde gezinsbedrijven van 12 en 18 hectare waren nog op traditionele wijze in baksteen gebouwd omdat het bouwen van betonnen schuren bij de kleinere bedrijven in financieel opzicht niet aantrekkelijk was (Bron: B. Lamberts, 2007).

afbeelding "i_NL.IMRO.0184.BP2015BG-0101_0022.jpg"

©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed