direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerp bestemmingsplan is niet als voorontwerp ter inzage gelegd in het kader van inspraak. Vooroverleg heeft plaats gevonden met het Waterschap Rijn en IJssel in het kader van de waterparagraaf. Daarnaast heeft er uitvoerig overleg plaatsgevonden met de provincie Overijssel over de ontwikkeling Buurse Zuid. Dit overleg heeft geleid tot het stedenbouwkundig ontwerp welke ten grondslag ligt aan het ontwerp bestemmingsplan.

Er is wel voor een ieder de gelegenheid geweest om tegen dit bestemmingsplan gedurende zes weken zienswijzen in te dienen overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 26 oktober 2012 tot en met 6 december 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend. De gemeente Haaksbergen heeft overleg gevoerd met de indiener van de zienswijze over de inhoud van de zienswijze. Er is overeenstemming bereikt over het voornaamste punt van bezwaar en als gevolg daarvan is de zienswijze ingetrokken middels een schriftelijke bevestiging. Hierdoor bestaan er geen zienswijzen meer tegen het ontwerp bestemmingsplan.