direct naar inhoud van 6.2 Wet geluidhinder
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

6.2 Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen zones, met uitzondering van wegen die een 30 km/uur-regime kennen of die deel uitmaken van een woonerf. Indien ontwikkelingen binnen deze zones gaan plaatsvinden, dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om te bepalen op welke afstand de 48 dB-contour ligt uit de as van de weg.

De 48 dB-contour van de Haaksbergerweg/Alsteedseweg ligt bij het snelheidsregime van 50 km/uur op 36 m afstand uit de as van de weg. Bij de planontwikkeling ten behoeve van de woningbouw is deze afstand in acht genomen.

De Broekheurnerweg kent een bijzondere situatie. Het eerste deel van deze weg kent een snelheidsregime van 80 km/uur. De 48 dB-contour ligt hier op 63 m uit de as van deze weg.

Voor het laatste deel van deze weg langs het plangebied geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. De 48 dB-contour ligt op 16,6 m uit de as van de weg. De planontwikkeling is gebaseerd op de 48 dB-contour bij een snelheidsregime van 30 km/uur. De gemeente heeft de bebouwde komgrens van het dorp verplaatst naar een locatie voor de kruising met de Alsteedseweg en gaat voor de hele Broekheurnerweg een 30 km/uur-regime instellen, zodat de 48 dB-contour op 16,6 m komt te liggen in het verlengde van de al aan deze weg liggende bebouwing. In de zin van de Wet geluidhinder is derhalve geen sprake van geluidhinder.

De rekenbladen en de kaart met geluidscontouren zijn opgenomen in de Bijlage 1.