direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

5.1 Algemeen

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van de verbeelding (voorheen plankaart) en de regels.

Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. Deze aanduidingen hebben juridische betekenis.

De regels zijn ondergebracht in de volgende vier hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 (inleidende regels) bevat de begrippen en de wijze van meten. Deze regels beogen een juiste interpretatie en toepassing van de regels in de overige hoofdstukken te waarborgen.
  • Hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) bevat de eigenlijke regels bij de bestemmingen. Per bestemming zijn een bestemmingsomschrijving, de bouwregels, gebruiksregels en eventueel een nadere eis of afwijkingsregel opgenomen.
  • Hoofdstuk 3 (algemene regels) bevat de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels en algemene procedureregels.
  • Hoofdstuk 4 (overgangs- en slotregels) bevat het overgangsrecht en de slotregel.

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de wettelijke regelingen, namelijk de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), die per 1 juli 2008 in werking zijn getreden en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. Tevens sluiten de regels aan bij de eisen conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).