direct naar inhoud van 2.2 Huidige situatie
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

2.2 Huidige situatie

Het noordelijke deel van Buurse is een compacte dorpskern. Het gebied tussen de Broekheurnerweg en De Noor/Ekkersweg is in de tweede helft van de twintigste eeuw ingevuld met woningbouw. In het noordelijke deel bevindt zich tevens de school, het gemeenschapshuis en de sportvelden. Het zuidelijke deel van Buurse bestaat overwegend uit lintbebouwing. In dit deel van het dorp heeft nauwelijks nieuwbouw plaatsgevonden, op invullingen in het lint na. Door de verschillende opbouw hebben de twee delen van het dorp een verschillende uitstraling en zijn ze ruimtelijk gescheiden. Woningbouw op de es vormt vooral een afronding van de bebouwing van Buurse-Noord en zal de twee dorpsdelen aan elkaar verbinden. Het woningbestand van Buurse bestaat uit vrijstaande en dubbele/geschakelde woningen en een klein aantal appartementen.

Buurse is volledig omringd met waardevol, kleinschalig landschap. Het buitengebied heeft hier niet alleen een agrarische functie, maar tevens een landschappelijke en daarmee ook recreatieve waarde.

Ten noorden van Buurse stroomt de Buurserbeek, deze beek en het gebied eromheen is een natte ecologische verbindingszone. Met name deze noordzijde is landschappelijk het meest waardevol. Ten noorden van de beek bevindt zich het natuurgebied Buurserzand. Het gebied ten noorden van Buurse heeft dan ook naast de landschappelijke waarde belangrijke toeristisch-recreatieve waarde.

Het noordelijke deel van Buurse en de bebouwing aan de Alsteedseweg zijn van elkaar gescheiden door een es, omringd met houtwallen en een aantal bosschages. Opvallend is dat in dit deel van Buurse de directe nabijheid van het waardevolle landschap ten noorden van de kern niet duidelijk merkbaar is. Er bestaat geen expliciete relatie tussen de kern en het landschap ten noorden ervan. Het groen in het zuidelijke gedeelte van Buurse wordt hoofdzakelijk gevormd door bomenrijen die de Alsteedseweg begeleiden.