direct naar inhoud van 1.6 Leeswijzer
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

1.6 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk zal de ontwikkeling Buurse in het kort worden beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het relevante beleidskader weer. In hoofdstuk 4 is het plan beschreven. De wijze waarop dit bestemmingsplan juridisch is vormgegeven, komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Aspecten die samenhangen met verkeer, natuurwaarden, archeologie, milieu(hygiëne) en veiligheid zijn beschreven in hoofdstuk 6. Vervolgens is ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan.