direct naar inhoud van 1.5 Vigerend plan
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

1.5 Vigerend plan

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 29 november 2000 en gedeeltelijk goedgekeurd op 19 juni 2001. Daarnaast valt een klein deel van het plangebied onder het bestemmingsplan Buurse 2003, vastgesteld op 11 juli 2007 en (gedeeltelijk) goedgekeurd op 23 oktober 2007. dit als gevolg van een juiste, maar vooral logische afstemming van de plangrenzen van voorliggend plan op het vigerend bestemmingsplan Buurse 2003.

Het plangebied kent voornamelijk de vigerende bestemming 'agrarisch cultuurgebied' met de aanduiding gebied B. De agrarische functie van deze gronden is nevenschikkend aan het behoud, de bescherming en/of het herstel van de landschappelijke en of natuurlijke waarde