direct naar inhoud van 1.4 Maatschappelijk belang Buurse Zuid
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

1.4 Maatschappelijk belang Buurse Zuid

Op het moment van opstellen van voorliggend ontwerp bestemmingsplan bestaat de lijst met gegadigden voor een bouwkavel in Buurse uit 17 personen. Bovendien is door de gemeente en de provincie in gezamenlijkheid bepaald dat de woningbouwbehoefte voor de korte termijn op circa 30 kavels ligt. Snelle realisatie van het eerste deel van deze behoefte is essentieel voor de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van het dorp Buurse. Om het dorp levendig te houden, is het noodzakelijk om de jongeren vast te houden. Dit kan alleen door (relatief) goedkope bouwgrond aan te bieden waar deze jongeren zelf hun woningen op kunnen realiseren. Hiermee wordt voorkomen dat het dorp in rap tempo vergrijst en de basisschool en (sport)verenigingen geen of althans weinig nieuwe aanwas krijgen waardoor deze op den duur niet meer levensvatbaar zijn. In de afgelopen jaren is niet tot nauwelijks gebouwd in Buurse en de laatste gemeentelijke kaveluitgifte heeft zelfs al meer dan 15 jaar geleden plaatsgevonden. Sindsdien blijken er steeds vaker jonge gezinnen te vertrekken naar woningen buiten Buurse. Om deze gezinnen weer terug te krijgen en – minstens zo belangrijk – te voorkomen dat nog meer jongeren vanwege een gebrek aan betaalbare woningen uit Buurse vertrekken, is snelle realisatie van bouwgrond essentieel. Voor de korte termijn (de periode tot 2015) is tussen gemeente en provincie afgesproken dat er in Buurse 30 woningen kunnen komen, waarvan er in ieder geval 16 mogelijk worden gemaakt met dit bestemmingsplan. Afhankelijk van het tempo van uitgifte zal vervolgens gekeken worden of en wanneer alternatieve locaties nader onderzocht worden.