direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

Artikel 10 Algemene procedureregels

In geval dat bevoegd gezag voornemens is om een besluit tot afwijken als bedoeld in artikel 6.3 en artikel 9 te nemen, worden belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent de voorgenomen afwijking naar voren te brengen.