direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen met de daarbij behorende opritten;
  • b. voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

4.2 Bouwregels
  • a. ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.
  • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.