direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. wadi's;
  • c. voet- en fietspaden;
  • d. water;
  • e. speelvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
  • a. ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.
  • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Bevoegd gezag is bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 3.2, onder b voor de bouw van kunstwerken met een maximale bouwhoogte van 4,5 m.