Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Chw Bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0150.Chw001C-OW01

Het bestemmingsplan bevat het gehele stedelijke gebied en dorpen. Het bestemmingsplan bestaat uit vier afzonderlijke bestemmingsplannen die één geheel vormen. Door de omvang van het gebied en de vele informatie die hierin zit is het noodzakelijk geweest het plan digitaal op de knippen in vier delen. Hierdoor is raadpleegbaarheid en gebruik van het bestemmingsplan gewaarborgd.
De vier bestemmingsplannen kunt u via een digitale viewer raadplegen.
https://deventer.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0150Chw001C-OW01