direct naar inhoud van 7.2 Vooroverleg
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

7.2 Vooroverleg

Het voorontwerp projectbesluit Medisch Centrum 1 in het kader van het ambtelijk overleg ex artikel 5.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening aan de volgende instanties toegezonden:

  • 1. Ministerie van VROM
  • 2. Provincie Drenthe
  • 3. Waterschap Reest & Wieden
  • 4. Het Drentse Landschap
  • 5. Rendo Netwerken
  • 6. Vitens
  • 7. Dienst Landelijk Gebied
  • 8. Gasunie
  • 9. Stichting Woonconcept
  • 10. Wijkvereniging Oosterboer

De reacties zijn in de 'Reactienota Vooroverleg en Inspraak Projectbesluit Medisch Centrum 1' kort samengevat en van commentaar voorzien. De Reactienota is opgenomen in bijlage 9. Kortheidshalve wordt naar deze bijlage verwezen.