direct naar inhoud van 7.1 Inspraak
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

7.1 Inspraak

Het voorontwerp projectbesluit Medisch Centrum 1 heeft van 24 juni 2010 tot en met 4 augustus 2010 voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening.

Binnen de inspraaktermijn is er één reactie ontvangen. De reactie is in de 'Reactienota Vooroverleg en Inspraak Projectbesluit Medisch Centrum 1' kort samengevat en van commentaar voorzien. De Reactienota is opgenomen in bijlage 9. Kortheidshalve wordt naar deze bijlage verwezen.