direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Het project betreft een volledig particulier initiatief. De financiering van het project is rond.

Voor dit project zijn voor de gemeente Meppel, behoudens de procedurekosten die via de legesheffing worden geïnd, geen kosten verbonden zodat gesteld kan worden dat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Wel zal ten aanzien van mogelijke tegemoetkomingen in de planschade een verhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer worden gesloten.

Een en ander brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.