direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

5.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het projectgebied, het relevante beleid en de milieu- en omgevingsaspecten. Hiermee is een adequate ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit gegeven.

Op grond van artikel 3.10 lid 1 Wro kunnen aan het projectbesluit voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden. Gelet op het feit dat het projectbesluit met zich meebrengt dat het ter plaatse geldende bestemmingsplan buiten toepassing blijft (artikel 1.1 lid 1 aanhef en onder f Wro) gelden na vaststelling van het projectbesluit ter plaatse geheel geen gebruiks- en bouwvoorschriften meer. In verband daarmee is het voor een adequate planologische regeling van belang in het projectbesluit voorschriften en een verbeelding op te nemen.