direct naar inhoud van 3.4 Projectbesluit; de concrete ruimtelijke ontwikkeling
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

3.4 Projectbesluit; de concrete ruimtelijke ontwikkeling

3.4.1 Programma

Het voorliggende projectbesluit heeft betrekking op de realisering van de hiervoor onder planfase 2 aangegeven zorgwoningen. Het gaat hierbij om in totaal 88 zorgwoningen verdeeld over drie gebouwen. De zorgwoningen zijn concreet aangegeven in figuur 3.2.

3.4.2 Parkeren

In het hiervoor vermelde Masterplan "Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel' is per planfase uitgebreid ingegaan op de parkeerbalans en het daaruit voortvloeiende aantal parkeerplaatsen.

Voor wat betreft de planfasen 1 en 2 waarop het voorliggende projectbesluit betrekking heeft, wordt het volgende opgemerkt.

Parkeren in huidige situatie

In de huidige situatie is er sprake van 753 parkeerplaatsen, te weten:

  • 60 parkeerplaatsen bij Reggersoord;
  • 693 parkeerplaatsen bij het ziekenhuis.

In de huidige situatie parkeren de medewerkers van het ziekenhuis op het terrein van De Schiphorst en het terrein bij het roekenbosje.

De situering van de huidige parkeerterreinen is aangegeven in figuur 3.6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0013.png"

Figuur 3.6. Ligging en capaciteit parkeerterreinen in de huidige situatie

Parkeren in toekomstige situatie

Voor de berekening van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de parkeernormen zoals de gemeente Meppel deze hanteert. De gemeente Meppel hanteert de volgende parkeernormen:

woningen 1.6 parkeerplaats per woning;

Verpleeg-verzorgingshuis 0,6 parkeerplaats per wooneenheid;

Ziekenhuis, ex poli 1,6 parkeerplaats per bed;

Ziekenhuis, poliklinisch deel 1,0 parkeerplaats per 1200 bezoekers (op jaarbasis)

Medewerkers 0,25 parkeerplaats per fte.

In planfasen 1 en 2 worden 184 zorgwoningen toegevoegd. In deze fasen worden nog geen functies afgebouwd. De zorgwoningen genereren een extra parkeerbehoefte van 0,6 parkeerplaats per zorgwoning. Dit brengt met zich mee dat ten opzichte van de huidige situatie 110 parkeerplaatsen extra moeten worden gerealiseerd. Gelet op het feit dat er sprake is van een tijdelijke situatie (planfasen 1 en 2 worden immers nog gevolgd door de fasen 3-7) zal er ten behoeve van het ziekenhuis aan de overzijde van de Reggersweg een tijdelijk parkeerterrein worden aangelegd met een capaciteit van 190 plaatsen. In totaliteit zullen 864 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dat zijn er 111 meer dan in de huidige situatie.

Hiermee wordt in voldoende mate voorzien in de behoefte aan parkeerplaatsen en zal een toename van de parkeerdruk op de omgeving worden voorkomen.