direct naar inhoud van 3.2 Zorgvisie Noorderboog 2030
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

3.2 Zorgvisie Noorderboog 2030

Noorderboog heeft een zorgvisie 2030 opgesteld. Dit naar aanleiding van een verwachte groei van de zorgvraag in de komende decennia. Uit deze Zorgvisie blijkt:

  • dat de zorgvraag in Meppel tussen 2010 en 2030 zal groeien van 1.000 naar 1.600 personen;
  • de vraag naar "geschikt wonen" (extramuraal - levensloopbestendig) in Meppel groeit van 4500 naar 6000 woningen;
  • de vraag naar "verzorgd wonen" (intramuraal – verpleeghuis) in Meppel groeit van 330 naar 547 plaatsen.

Gelet op de huidige inzichten op toekomstige zorgverlening zullen verzorgingshuizen verdwijnen. Men zal langer zelfstandig wonen (geschikt wonen). De huisvestingskosten zullen uit de AWBZ verdwijnen. Dit betekent dat een groot deel van de huisvestingskosten naar private sector gaat. Dit biedt plaats voor private initiatieven.

Om hier als zorginstelling op in te spelen, zullen particuliere initiatieven door Noorderboog worden gefaciliteerd door de realisering van een expertisecentrum verpleeghuiszorg in de directe nabijheid van geschikt wonen. Rond het expertisecentrum moet ruimte worden vrijgehouden voor geriatrische zorg aan nieuwe doelgroepen.

Programma

De hiervoor vermelde visie is vertaald in een bouwprogramma. Dit programma is concreet tot en met het jaar 2012. Uitgegaan wordt van in totaal 184 zorgwoningen in deze periode. Het voorliggende projectbesluit heeft betrekking op deze woningen.

Na verplaatsing van Het Diaconessenhuis ontstaat in 2017 ruimte voor meer zorgwoningen. Gelet op de verwachte groei van de behoefte aan geschikt wonen in de komende jaren, wordt uitgegaan van circa 280 extra zorgwoningen.