direct naar inhoud van 1.6 Leeswijzer
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

1.6 Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van rijk, provincie en de gemeente Meppel beschreven.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de Zorgvisie 2030 van Noorderboog, het ruimtelijke Masterplan "ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel", de '(concept)Steden- bouwkundige Visie Oostelijke Stadsentree Meppel' en de vertaling hiervan in het voorliggende bestemmingsplan.

In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieuthema’s en omgevingsaspecten de revue.

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid van het project.

Hoofdstuk 7 gaat tenslotte in op de inspraak en het vooroverleg.