direct naar inhoud van 1.5 Het geldend bestemmingsplan
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

1.5 Het geldend bestemmingsplan

Van kracht is het bestemmingsplan Buitengebied 1995. Dit plan is door de gemeenteraad van Meppel vastgesteld op 6 juni 1996 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Drenthe op 14 januari 1997.

Op grond van dit plan heeft het plangebied de bestemming ‘Bijzondere doeleinden’. Gronden met deze bestemming zijn, samengevat weergegeven, bestemd voor gebouwen ten behoeve van sociaal-medische doeleinden en horecabedrijven, niet zijnde autonome nachthorecabedrijven en detailhandelsbedrijven ten dienste van sociaalmedische doeleinden met de daarbij behorende tuinen, erven, terrein, parkeervoorzieningen, helihaven, groen- en speelvoorzieningen, water en andere-bouwwerken.

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de gebouwen binnen een bouwvlak moeten worden gebouwd met een bebouwingspercentage van maximaal 50%. Binnen het bouwvlak gelden verschillende bouwhoogten (i.c. 7, 12, 15 en 27 meter).

In figuur 1.3. is een uitsnede van de plankaart opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0004.png"

Figuur 1.3. Uitsnede plankaart geldende bestemmingsplan

Bebouwing van het projectgebied is in strijd met het geldende plan omdat ter plaatse een bouwvlak ontbreekt.