direct naar inhoud van 1.3 Doel van het projectbesluit
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

1.3 Doel van het projectbesluit

Op grond van het geldende bestemmingsplan heeft het projectgebied de bestemming 'bijzondere doeleinden'. Binnen deze bestemming zijn functies toegestaan ten behoeve van medische en zorgdoeleinden. De projectlocatie ligt echter buiten het aangegeven bouwvlak. Het bebouwen van deze locatie is als gevolg daarvan in strijd met het geldende bestemmingsplan.

De doelstelling van dit projectbesluit is het mogelijk maken van de gewenste nieuwbouw binnen het gebied dat is aangegeven in figuur 1.2. De omvang en de aard van de bebouwing vloeit voort uit het programma vanuit de Zorgvisie 2030 en het ruimtelijke Masterplan ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel. Deze documenten worden in hoofdstuk 3 nader wordt toegelicht. Met de situering van de bebouwing is rekening gehouden met de '(concept)Steden- bouwkundige Visie Oostelijke Stadsentree Meppel'.