direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

1.1 Aanleiding voor het projectbesluit

Zorgcombinatie Noorderboog bestaat uit een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. In Meppel beheert Noorderboog onder meer het ziekenhuis ‘Het Diaconessenhuis’, Reggersoord en De Schiphorst.

Het Diaconessenhuis is een middelgroot streekziekenhuis, waar nagenoeg alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Reggersoord is een somatisch verpleeghuis met 100 verpleeghuisplaatsen, een revalidatieafdeling en dagbehandelingplaatsen. De Schiphorst is een verpleeghuis met 160 psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen.

De genoemde voorzieningen zijn bij elkaar gelegen op een locatie buiten het centrum van Meppel.

Noorderboog heeft voor de periode tot 2030 een zorgvisie opgesteld. Uit deze visie blijkt een grote groei van de zorgvraag in de komende decennia. Om deze vraag adequaat te kunnen faciliteren, is een vernieuwing van de voorzieningen wenselijk. In verband daarmee is samen met de Stichting Woonconcept en B+O architecten uit Meppel een Masterplan "Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel" opgesteld. Dit Masterplan betreft een ruimtelijke vertaling van de uitkomsten van genoemde Zorgvisie.

Uitgangspunt is een gefaseerde maar volledige vernieuwing van Het Diaconessenhuis, Reggersoord en de Schiphorst op de huidige locaties aan de Hoogeveenseweg en de Reggersweg. Omdat deze ontwikkeling niet volledig in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, is een wijziging van het bestemmingsplan vereist.

Vooruitlopend op een bestemmingsplan voor deze ontwikkelingen, is het voor een deel van de vernieuwingsslag wenselijk een projectbesluitprocedure te starten.

Dit projectbesluit heeft betrekking op de bouw van 88 zorgwoningen op een terrein in aansluiting op het terrein waarop momenteel Het Diaconessenhuis en Reggersoord is gevestigd. Deze woningen dienen deels ter vervanging van de Schiphorst. Daarnaast zullen 24 van de 88 zorgwoningen bestemd zijn voor de zorginstelling Vanboeijen. Vanboeijen biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Het gaat hierbij om een vorm van begeleid wonen.

Na sloop van de huidige opstallen van de Schiphorst zal op de locatie aan de Reggersweg een volledig nieuw ziekenhuis verrijzen en vervangende nieuwbouw plaatsvinden op de huidige ziekenhuislocatie. Hiervoor zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Met de situering van de nieuwe bebouwing is rekening gehouden met de door de gemeente in de '(concept)Stedenbouwkundige Visie Oostelijke Stadsentree Meppel' opgenomen randvoorwaarden zoals beschreven in paragraaf 2.3.