direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene ontheffingsbepalingen
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

Artikel 8 Algemene ontheffingsbepalingen

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:

  • a. de bij recht in het bestemmingsplan aangegeven maten en afmetingen tot ten hoogste 10% van die maten en afmetingen;
  • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
  • c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang-, en/of sirenemasten wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m;
  • d. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, installaties en lichtkappen, wordt vergroot, mits :
    • 1. de vergroting leidt tot een hoogte welke niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt;
    • 2. deze vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt.