Index of /documents/NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01/


../
NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01.gml       26-Feb-2013 23:03       218912
g_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01.xml      26-Feb-2013 23:03        11753
manifest.xml                    12-Jun-2013 17:24       454218
manifest.xml.20130425_010214.dossier_change.xml  24-Apr-2013 22:02        80880
manifest.xml.20130920_000549.dossier_change.xml  19-Sep-2013 22:05        85788
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0000Regels..> 26-Feb-2013 23:03       116908
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0001Inleid..> 26-Feb-2013 23:03        34777
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0002Begrip..> 26-Feb-2013 23:03        30745
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0003Wijzev..> 26-Feb-2013 23:03        7904
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0004Bestem..> 26-Feb-2013 23:03        69497
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0005Bedrij..> 26-Feb-2013 23:03        28137
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0006Groen...> 26-Feb-2013 23:03        11962
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0007Tuin.html 26-Feb-2013 23:03        7491
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0008Verkee..> 26-Feb-2013 23:03        9185
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0009Verkee..> 26-Feb-2013 23:03        9090
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0010Water...> 26-Feb-2013 23:03        7865
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0011Wonen...> 26-Feb-2013 23:03        20851
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0012Algeme..> 26-Feb-2013 23:03        14576
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0013Antidu..> 26-Feb-2013 23:03        4868
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0014Algeme..> 26-Feb-2013 23:03        10338
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0015Algeme..> 26-Feb-2013 23:03        7453
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0016Overga..> 26-Feb-2013 23:03        10376
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0017Overga..> 26-Feb-2013 23:03        9304
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0018Slotre..> 26-Feb-2013 23:03        4937
r_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_Index.html  26-Feb-2013 23:03        7485
rb_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_0019Bijla..> 26-Feb-2013 23:03        4756
rb_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_Index.html  26-Feb-2013 23:03        4418
rb_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_bijlage1.pdf 26-Feb-2013 23:03       1180273
rb_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01_bijlage2.pdf 26-Feb-2013 23:03        61843
t_NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01.pdf      26-Feb-2013 23:03       3857649