direct naar inhoud van Artikel 12: Algemene aanduidingsregels
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 12: Algemene aanduidingsregels

12.1. geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden aangewezen als de geluidzone van het gezoneerde terrein.

12.2. gezoneerd terrein

Ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd terrein' zijn de gronden aangewezen als gezoneerd terrein.

12.3. veiligheidszone - externe veiligheid
12.3.1. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de voorkomende bestemming mogen ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - externe veiligheid' geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

12.3.2. Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - externe veiligheid' wordt als strijdig gebruik in ieder geval gerekend:

  • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
12.3.3. Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.3.2 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:

  • hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.